NomecoNyt - Marts 2016 Magasinet til de danske

Comments

Transcription

NomecoNyt - Marts 2016 Magasinet til de danske
Nomeco
Nyt
Nr. 2 - marts 2016
Fantastiske
på
r
é
c
n
o
n
An cebook
Fa
s!
p
ti
e
d
o
- få g
Farmakonom
Dage 2016:
700
Over
farmakonomer besøgte
Nomecos stand
Ulrik Hostrup
Larsen
var en af
60
glade deltagere
på konferencen
’SØGER DU APOTEK?’
1
Travle dage i godt selskab
ØGET KONKURRENCE
BLANDT APOTEKERNE
DRIVER UDVIKLINGEN
HOS NOMECO
3
Henrik Kaastrup - adm. direktør
Leder2
Fantastisk stemning på Farmakonom Dage 2016
3
Målret apotekets Facebook-aktiviteter
4
Konference ’Søger du apotek?’ 6
Udvalgsvarer gør det lidt sjovere at handle på apoteket
8
KORT NYT
10
Nyt vinkatalog
12
4
Ingen vil formodentlig være uenig i, at apoteksmarkedet er
under hastig forandring. Ny lovgivning har betydet åbning
af et historisk antal nye apoteksenheder med skærpet
konkurrence til følge. Den øgede konkurrence ser heldigvis
ikke ud til at have skræmt farmaceuter væk fra at søge apotek og se apoteket som en karrierevej. Nomeco har netop
afholdt en 2-dages konference for kommende apoteksansøgere. Omkring 60 farmaceuter deltog, og deres store
engagement og kompetence viser, at der i høj grad er håb
for sektoren. Det var en stor og positiv fornøjelse at møde
den kommende generation af dygtige apotekere.
Konkurrencen apotekerne imellem har også forplantet sig
som ringe i vandet til Nomeco. Vi kan mærke de øgede krav
og forventninger til vores evne til at understøtte og skabe
ægte værdi for vores apotekskunder.
Ligesom apotekernes kunder nu nyder godt af flere enheder at vælge imellem, korte ventetider, moderne butikker
og nye rådgivningstiltag, så har den øgede konkurrence hos
os betydet en rekordhøj servicegrad, øget udviklingshastighed, nye Forex-koncepter og flere muligheder end nogensinde med VMI. For nu bare at nævne nogle af de områder,
hvor vi har flyttet os mærkbart.
Men vi har ikke kun ønsket at hæve overliggeren på de
helt oplagte parametre. I Nomeco tror vi på, at kvalitet er
og bliver et helt centralt område, hvor vi ønsker at sætte
de højeste standarder. Konkret betyder det f.eks., at vi har
valgt at forankre kvalitetsområdet direkte i ledelsesgruppen med ansættelsen af en ny Kvalitetsdirektør. Ligeledes
ønsker vi i Nomeco at have fuld kontrol over distributionen
helt frem til apoteket. Derfor fastholder vi kørsel med egne
faste chauffører i egne temperaturstyrede biler.
Når dette nummer af NomecoNyt sendes på gaden, har
vores nye organisering i Apoteksdivisionen eksisteret i
omkring 6 uger - og at dømme efter de første tilbagemeldinger er alle ændringerne blevet positivt modtaget.
Siden efteråret ’15 har de mest synlige ændringer været
ansættelsen af Anders Norstrand som National Salgschef,
sammenlægningen af vores fire salgsteams til tre regionale
teams samt sammenlægningen af VMI- og Kundeservice på
tværs af landet.
6
Over de næste uger og måneder vil de sidste brikker i vores
organisation falde på plads. Vi får bl.a. nye kompetencer
med om bord til at styrke vores VMI og Kundeservice, idet
vores nyoprettede stilling som Kundecenterdirektør bliver
besat fra 1. maj. En måned før starter vores nye Markedschef for Region Øst, som tager over efter Else Marie Enggaard, der jo går på pension til sommer.
Med disse nyheder om nye Nomeco-ansatte vil jeg ønske
alle god påske!
2
NomecoNyt nr. 2 - marts 2016
Fantastisk
stemning på
Farmakonom
Dage 2016
Stor succeso
gang, Nomec
Det var første eret med en
se
var repræ nt nom Dage.
ako
stand på Farm r at høre om
fo
en
ss
re
Inte
ange forskelm
s
o
ec
m
o
N
løsninger var
lige tilbud og
e, så det er
overvældend ng, man
dste ga
sikkert ikke si Nomeco ved
e
vil kunne mød reningens arfo
m
Farmakono
rangement.
Tak til alle farmakonomer, som valgte at lægge vejen forbi Nomecos
stand ved Farmakonom Dage 2016. Her blev det til mange gode, faglige
snakke om Nomecos iPad-løsning, sortimentet, Facebook, åbningstider
og meget mere. For Nomecos tre udsendte, Signe Harpsøe Rasmussen,
Kirsten Hansen og Casper K. Villumsen, var det utroligt inspirerende at
møde så mange dygtige og engagerede farmakonomer.
”
Vi kom hjem med en masse inspiration, feed
back og gode ideer til, hvordan Nomeco kan
blive endnu bedre til at udvikle og forbedre de
løsninger, som letter hverdagen ude på landets
apoteker, fortæller salgschef Kirsten Hansen.
ation
iPad inspir
errige farma-
Mange nysg
ever fik en
konomer og el af de smarte
n
demonstratio
omecos iPadN
i
er
n
funktio
elysten var
løsning. Spørg gerne, og
ta
stor blandt del var vant til
te
es
fl
e
selvom d
ecos iPadat bruge Nom er alligevel
d
r
løsning, så va
m hjem med
ko
mange, som
r, som de ikke
nye fif og idee .
en
kendte i forvej
ie-bag
Lækker gooNdomeco
med varer frdaelt masser af
Der blev ud
l deltagerne
goodie-bags ti dukter fra
pro
med udvalgte s sortiment.
o
ec
m
No
Mange ramte
12 rigtige
s
zet på livet lø
Der blev quiz and. Mange
st
ved Nomecos te at prøve
lg
va
re
ge
ta
el
d
spørgsmål
12
e
d
kræfter med
”tip en 12’er”
om Nomeco i gle af spørgso
også selvom n r ret svære.
målene va
derne fra
Tillykke til vin st, som
ve
g
st o
henholdsvis ø d via e-mail.
ke
es
b
et
få
ar
h
Gode råd til
Facebook te
I dag er de fles på
ve
apoteker akti
derfor
g
o
k,
o
o
Faceb
igvis også
var der naturl
i at få
e
stor interess
spiration
in
g
o
gode tips
Facebooktil apotekets
se mere
side. Du kan læ uligm
ts
om apoteke ook på
b
heder på Face
e.
d
si
e
næst
3
Til erfarne Facebook-brugere
X-købing Apotek
MÅLRET
APOTEKETS
FACEBOOK-AKTIVITETER
Det er ærgerligt at bruge tid og energi på apotekets Facebook-side,
hvis den ikke når ud til de rigtige. At opbygge en loyal skare af følgere
fra apotekets lokalområde er ikke nødvendigvis noget, der sker af sig
selv. En målrettet annonceindsats kan være værd at afprøve og behøver ikke at koste en bondegård.
T
ænk hvis dit Facebook-opslag om, at
det er tid til at give hunden loppemidler, nåede alle hundeejere i en radius
af 20 km fra dit apotek? Eller hvis en
reklame for en plejeserie til små børn
landede i feedet hos småbørnsmødre i
apotekets område?
Lyder det som en urealistisk drøm? Det er
det ikke. For der er flere muligheder for
at sikre en større spredning af apotekets
Facebook-side eller opslag, hvis man vil
betale for det.
”Selvom du har masser af følgere, så vil
dine opslag langtfra blive vist til alle –
tværtimod. Gode opslag, der engagerer
og involverer følgerne, kan naturligvis
være med til at øge rækkevidden. Men
Facebook er i dag indrettet sådan, at det
er utroligt svært at komme uden om betaling, hvis man for alvor vil ramme bredt
og ikke mindst nå de rigtige.” Sådan siger
kommunikationsrådgiver i bureauet Operate, Jonas Ravn, der er ekspert i sociale
medier.
Vidste du, at du for et beskedent beløb
kan få en annonce om loppemidler til at
ramme alle hundeejere i lokalområdet?
Der er flere måder at målrette apotekets
opslag og annoncer på.
Nomeco har fået ekspert i sociale
medier, Jonas Ravn, til at udarbejde en
detaljeret vejledning specielt til apoteket. Send en e-mail til [email protected]
dk, og vi sender dig vejledningen!
4
NomecoNyt nr. 2 - marts 2016
Han opfordrer apoteker med en aktiv
Facebook-side til at eksperimentere med
annoncering i et forsøg på at nå bredere
ud med de enkelte opslag. Når man har
gjort det, kan man håbe på, at flere liker
apotekets Facebook-side, som dermed får
flere følgere.
Boost ikke med spredehagl
Det letteste er ifølge Jonas at trykke på
knappen ’Boost’, hvorved et opslag enten
når bredere ud til sidens følgere, deres
venner eller en udvalgt målgruppe. Men
man risikerer at skyde med spredehagl
ved at overlade ansvaret for, hvem der får
vist opslaget, til Facebook.
Den mest præcise og effektive måde at nå
sin målgruppe på er at sende udvalgte opslag ud som en annonce. Her kan man ret
præcist definere, hvem man vil have fat i,
og dermed afgrænse målgruppen for den
enkelte annonce. Man kan f.eks. sætte
kriterier op såsom geografi (postnummer
eller en radius fra apoteket), alder, køn
og interesser. Det sidste kan omfatte ting,
som brugerne f.eks. deler på tidslinjer,
eller sider, de synes godt om. Der ligger
en lang række fordefinerede kategorier i
systemet. Men man kan også selv skrive
sine søgeord ind og se, om de er registreret som en interesse.
”Pointen er, at Facebook ligger inde med
unik data om flertallet af danskerne, og
det kan vi let få adgang til. Mulighederne
er praktisk talt uendelige. Man kan bredt
gå efter sundhedsinteresserede i apotekets
område eller mere præcist efter kvinder
mellem 40 og 50 år, der har vist interesse for hudpleje. Man kan også sende
information ud til områdets børnefamilier
om tid til lusebekæmpelse, eller man kan
nå unge mænd, der dyrker styrketræning,
med en reklame for proteinpulver. For nu
bare at komme med et par eksempler,”
siger Jonas og understreger, at der naturligvis kan være begrænsninger:
Efterfølgende kan man altid se, hvor
mange man har ramt, og hvor mange der
rent faktisk har klikket på annoncen.
Koster ikke en bondegård
Han understreger, at det ikke behøver at
koste særligt meget, og at man sagtens
kan nå mellem 1000 og 2000 brugere for
under 100 kr. Og man kan nå rigtigt langt,
som i meget langt, for den pris, som en
annonce i lokalavisen koster.
”Når man eksperimenterer med at købe
sig til opmærksomhed på Facebook, har
man selv indflydelse på, hvad der skal
være udgangspunktet for betalingen –
f.eks. klik på link eller blot visning af
opslaget. På forhånd får man et estimat
over, hvor mange brugere, man potentielt
kan nå ud til med sit budget. Og vigtigst
af alt: Man kan selv sætte en beløbsgræn-
se, så man ikke risikerer, at budgettet løber
løbsk,” siger Jonas.
Prisen afhænger af mange faktorer, såsom
hvor specifik en målgruppe man vælger,
samt hvad man er villig til at betale pr.
klik. Og som med andre kanaler er der
rift om annoncepladsen, så konkurrencen
annoncørerne imellem kan få priserne til
at svinge.
Handler om relationer
Man kan altså gøre meget for at sikre, at
apotekets opslag på Facebook når den
rigtige. Men dermed ikke sagt, at opslaget
bliver opfattet som relevant og dermed
læst:
”Hvis det opslag, man ønsker at booste
eller annoncere for, ikke er interessant,
relevant og nærværende for Facebookbrugerne, så bliver det hverken set eller
delt. Så til syvende og sidst handler det
om indholdet. På de sociale medier er vi
interesserede i relationer og interaktioner.
Når vi laver et målrettet opslag og sender
det til dem, vi mener, har interesse i det,
så får vi en række data, vi kan bruge i det
videre arbejde. Der er ikke andet at gøre
end at prøve sig frem og få noget erfaring
med, hvad der virker,” slutter Jonas.
Danmarksrekord i følgere
2750
følgere. Så mange har Løve Apotek Nykøbing Falsters Facebookgruppe, og det er efter sigende
danmarksrekord. Det imponerende resultat har
apoteket opnået helt uden hjælp fra betalte annoncer
eller andet kommercielt boost til siden.
”Vi vil gerne nå unge som gamle i vores lokalområde. Og det er
vores klare indtryk, at det også er dem, vi har. Det kan jeg sige
uden at have analyseret gruppen af Facebook-følgere nærmere og
baserer det bl.a. på, at mange refererer til det, de har set på Facebook, når de kommer ind på apoteket. Det bekræfter, at Facebook
handler om relationer,” fortæller Diana Pedersen, der er apotekets
Facebook-ansvarlige.
Mette
Startside
Find venner
X-købing Apotek
Apotek . Hudpleje . Medicin og sundhed
Tidslinje
Om
Billeder
Anmeldelser
Mere
Synes godt om
Besked
Gode råd til annoncering
•
•
•
•
•
•
Opret dig som annonceadministrator på https://www.
facebook.com/ads/manager
Start med et lille budget og juster det alt efter, hvordan
annoncen bliver modtaget.
Sørg for, at indholdet af annoncen er godt og minder
om et traditionelt Facebook-opslag.
Brug statistikken for, hvordan din annonce er blevet
modtaget, til at udvikle nye og endnu mere målrettede
annoncer.
Det anbefales at arbejde med annoncer fra en PC, da
det giver et bedre overblik.
Kan sagtens målrettes folk, der ikke følger din side - og
de behøves ikke blive vist som et opslag på selve siden.
Bemærk
•
•
Annoncer vises til Facebook-brugerne med teksten
’sponsoreret’.
Facebook tillader ikke boost eller annoncer, hvor der er
mere end 20% tekst på billedet.
Hun mener, den store popularitet bl.a. skyldes, at apoteket arbejder
aktivt for at være dialogbaseret og hurtig til at reagere på tilbagemeldinger fra kunder. På den måde oplever kunden, at apoteket er
en aktiv og interesseret medspiller.
”Men også vores konkurrencer har givet os en del følgere, ligesom
de faglige og aktuelle opslag giver en del opmærksomhed – eksempelvis information om tilbagekaldt medicin og nye tilskudsregler,”
fortæller hun og giver en stor ’thumbs up’ til kæden, der gør det let
for apoteket at have en god og aktiv Facebook-profil med mange
relevante opslag. Diana opfordrer desuden producenterne til at
komme mere på banen. For relevante og grydeklare opslag er jo en
god markedsføring af deres produkter.
Apoteket er dog ifølge Diana ikke fremmed over for tanken om at
købe sig til mere opmærksomhed: ” Der skal også ske noget, og
selvom vi er nået langt, vi vil da gerne nå endnu længere ud, end vi
er nu. Så det kunne godt blive det næste.”
5
Konference for kommende apotekere
E
C
N
E
R
E
F
KON
MO
SE DER
LO RIN NIV GS-
ETINDRG
NIN
MI
O
N
N
ØKOANKE
B
Der var generelt stor tilfredshed med konferencen fra alle sider. Vi har spurgt en
håndfuld deltagere om, hvad de især har taget med sig hjem.
9 meter med gode pointer
Et referat bliver bestemt ikke kedeligere af at blive tegnet! Nomeco
havde bedt tegner
Niels Villum Petersen
om løbende at illustrere pointerne i
oplæg og diskussioner fra konferencen, og det blev til et 9 meter langt
visuelt referat fyldt med sjove og
pudsige tegninger, som deltagerne
kunne studere og more sig over undervejs. Tegningerne bliver nu nedkopieret, mangfoldiggjort og sendt
ud til deltagerne som et alternativt
referat af et par spændende dage.
6
NomecoNyt nr. 2 - marts 2016
R
MIT
SU
KON
N
SOY
LE M
DE
D
Anen go
ni sø de
ng g-
SES
MEL NT
M
E
E
L
FR
FOR
EGET
APOTEK
”
Jura
0
Gruppen af deltagere spændte vidt - lige fra farmaceuter, som endnu ikke helt
har besluttet sig for, om de vil gå apotekervejen, til dem, der er i fuld gang med
at søge. Selv en nyudnævnt, men ikke tiltrådt, apoteker deltog, og der blev netværket, diskuteret og delt erfaringer.
’
HVA?
NU
E
På dag to koncentrerede indlæggene sig om de første og meget vigtige 100 dage
som apoteker. Der var masser af kloge ord og guldkorn at hente fra en ledelseskonsulent samt to apotekere, der har været igennem processen inden for
de seneste år. Dagen sluttede af med et indspark fra en ekspert i markeds- og
forbrugertendenser.
VNT
DNÆ
NYU
AG
60
måske kommende apotekere deltog i Nomecos konference i starten
af marts med titlen ’Søger du apotek?’ I et tætpakket program mødte
de eksperter inden for en række af de vigtige områder, man skal
kende til, når man er i ansøgningsfasen, nemlig advokat, revisor og bank. Der
var endvidere indlæg fra Apotekerforeningen, Forex, en tidligere forfremmelseskonsulent og en apoteker, der fortalte om sin vej til at få apoteket. Konferencens
første dag havde fokus på hele ansøgningsfasen og ikke mindst de nye regler, der
fra årsskiftet har ændret proceduren i forbindelse med ansøgningen.
E A
GODD FRKER
RÅ OTE
AP
FØ DE
1 RSTE
D 0
Søger du
apotek?
Christian Ruus
Overordnet har konferencen givet mig nogle gode værktøjer, jeg kan tage med til en
eventuel bevillingsansøgning. Konkret har jeg fået viden om, hvordan jeg skal prioritere min indsats i ansøgningsfasen, og hvor man skal være skarp. Og så har der været
nogle gode øjenåbnere. Endelig har det været godt at netværke og tale med andre om,
hvordan de har grebet sagen an.
Louise Vorbeck
Jeg synes, at hele processen, vi hørte om fra start til slut, var vigtig
for mig: Hvem man skal tale med, og at man ikke kan det hele selv.
Du skal jo ikke nødvendigvis selv have styr på alt, men du skal vide,
hvilke eksperter du skal trække på. Når man kun er nået til ansøgningsprocessen, så tænker man ikke så meget på, hvad der skal ske,
når man får sin bevilling, og at de første 100 dage er vigtige. Så det
var noget af en øjenåbner for mig.
”
”
Ulrik Hostrup Larsen
Selvom jeg er i gang med en ansøgningsproces, så er det utroligt givtigt at høre alle
aspekter. Det er super at have været i selskab med så kompetente og branchekendte
eksperter som dem, der var med på konferencen. Og jeg har fået mange gode ideer fra
de apotekere, som fortalte om deres egne erfaringer. Der er jo ikke nogen håndbog i,
hvordan man skal gøre, når man har fået apotek. Man skal mærke efter, hvem man er,
og gøre det på sin egen måde. Men man må jo godt stjæle lidt af de andres erfaringer.
Elias Mogensen
”
”
Jeg har indset, at man skal være mere skarp på hele ansøgningsprocessen, og jeg er blevet meget mere opmærksom på business-casen, som man skal præsentere i forbindelse
med en ansøgning - herunder de juridiske og økonomiske aspekter, analyser og alle de
strategiske overvejelser, man skal gøre sig, når man ser på og søger om en bevilling. Også
oplægget fra de to nye apotekere var meget interessante. Det er godt at blive inspireret
og at høre deres oplevelser ved apoteksovertagelse. Deres gode råd er skrevet bag øret!
Og så har arrangementet været en fantastisk mulighed for at netværke.
Birgit Vig
Det var rigtigt spændende at høre om de ændringer, der er sket som følge af den
nye apotekerlov. Det er helt andre ting, man skal være skarp på i dag, når man søger
apotek! Vi er kommet til at ligne andre brancher, og der kan revisorer og advokater
overføre den viden og erfaring, de har andre steder fra. Det var interessant at høre
deres tilgang og holdning til, hvad man bør gøre, og hvad de ser af muligheder.
7
Udvalgsvarer skaber impulskøb og mersalg
Udvalgsvarer
gør det lidt sjovere at
handle på apoteket
Udvalgsvarer skaber
mersalg, og der er altid
omkring 100 forskellige at
vælge imellem. De sender
et signal til kunderne om,
at apoteket er for enhver
alder og pengepung.
”I
Nomeco så vi rigtigt, da vi for 3½
år siden besluttede at indføre de såkaldte udvalgsvarer. Det er nemt omsættelige varer, som vi selv køber direkte hos
producenten uden fordyrende mellemled.
Derfor kan vi holde en meget lav indkøbspris til gavn for apoteket og apotekets kunder,” fortæller Sourcing Category
Manager Kim Zornig. Han er manden
bag de mange spændende produkter.
Udvalgsvarerne er ifølge Kim et suppleNomeco indkøber op til 10.000 af hver
ment og ikke en konkurrent til apotekets
enhed. Når den enkelte vare er udsolgt,
øvrige produkter. ”De sender et signal
og markedet må anses for at være mætom, at apoteket har varer i alle prisklastet, gælder det om at finde på noget nyt.
ser, og de kan bruges til at trække kunder
Inspirationen til nye varer kommer flere
ind i butikken
forskellige
De sender et signal om, at apoteket har steder fra:
– eksempelvis
varer i alle prisklasser, og de kan bruges ”Vi har
ved, at man sætter
til
at
trække
kunder ind i butikken – eksempelvis
udvalgsvarerne
en intern
ved,
at
man
sætter
udvalgsvarerne i ’dumpere’
i ’dumpere’ ude
udvalgsvaforan apoteket. På ude foran apoteket. På den måde får man fat i im- regruppe,
den måde får man pulskøberne og sikrer mersalg af andre produkter. der løbende
fat i impulskøberne Og så gør varerne det lidt sjovere for både kunder vender ideer
og medarbejdere på apoteket.
og sikrer mersalg
og forslag.
af andre produkVi går ofte
ter. Og så gør varerne det lidt sjovere
efter at finde temaer, der passer til årsfor både kunder og medarbejdere på
tider og mærkedage. Noget spotter vi
apoteket,” siger Kim og peger på, at propå messer, og andet får vi selv designet.
dukterne også er velegnede til at træne
Det gælder eksempelvis de organzapoapotekets personale i mersalg.
ser, vi fik lavet op til jul på opfordring
fra et apotek. Men kunder og kolleger
Inspiration til nye varer
kommer også med forslag, og udvalgsApoteket har altid omkring 100 forskelvarer såsom rosenpinde og medicinlige udvalgsvarer at vælge imellem, og
skabe er blevet til på den måde.”
MANGE FORDELE:
•
•
•
•
•
•
•
8
Signal om, at apoteket har varer i alle prisklasser
Trækker kunder ind i butikken
Ikke den store risiko ved svind
Appel til andre typer kunder – f.eks. de unge
Skaber impulskøb
Giver omsætning
Egnede til elevprojekter og træning i mersalg
NomecoNyt nr. 2 - marts 2016
100
.t.
er (der p
r
a
v
s
lg
a
udv
os
entet af
å Nomec
Se sortim 00 forskellige) p en – søg på
1
d
rummer sninger eller iPa sningerne
lø
Service are’. På Servicelø ter som
a
v
’udvalgs å alle testcertifik
s
ligger og tion.
ta
n
e
dokum
Foto: Morten Wøldike
Kim Zornig
er ansvarlig for Nomecos
udvalgsvarer, og han går meget
op i at finde de varer, som lever
op til lovgivningens positiv/
negativ-liste. ”Det er jo i sidste
ende op til apoteket selv at
vurdere, om en konkret vare
er lovlig i forhold til listen. Hvis
en vare efter apotekets opfattelse er i gråzonen og derfor
ikke bør sælges, vil jeg meget
gerne have det at vide. Vi er jo
kun interesserede i at have de
varer på lager, som apotekerne
ønsker at sælge. Og udvalgsvarerne skal i sidste ende gøre
det lidt sjovere at handle og
arbejde på apoteket.”
Nomeco har valgt så vidt muligt at holde
udvalgsvarerne under navnet ”Care”, så
det ikke ser for rodet ud på apoteket.
Styr på kvaliteten
(Business Social Compliance Initiative) er dokumentation på, at virksomheden sikrer ansvarlige arbejdsforhold
– eksempelvis at der ikke bliver brugt
børnearbejde på fabrikken. Er doku-
Varerne produceres ifølge Kim
Hvis varen hverken er på positiv- eller
mange steder i verden - både i
negativlisten, så vurderer vi, om den
Fjernøsten og i Europa. ”Ja, selv
hører naturligt og hensigtsmæssigt hjemme
i Danmark, hvor vores vatpinde
på apoteket i henhold til apotekets værdier
kommer fra. Men fælles for dem
er, at der er fuldt styr på kvaliteten og image. Det vil sige, om den kan indgå i
og den måde, de bliver produceret kategorierne egenomsorg, personlig pleje eller
sundhedsfremme.
på. Alle varer bliver eksempelvis
testet af SGS, der er et schweizisk
mentationen ikke fyldestgørende, vælejet testselskab. Dermed er der garanti
ger Nomecos agent ofte selv at besøge
for, at der ikke er skadelige indholdsstoffabrikken.
fer i produkterne. Desuden skal producenten altid på forhånd skrive under på,
Overholder lovgivningen
at produktet lever op til alle de europæiSortimentet af udvalgsvarer har været
ske krav.”
ret bredt, og ganske som mærkevarerne
har Nomeco måttet skære varer væk
Nomeco lægger desuden vægt på at
for at leve op til lovgivningens positiv/
sikre, at varerne er produceret under
negativ-liste. Eksempelvis er varer som
ordentlige forhold. Et BSCI-certifikat
kosmetiktasker, sjippetov og øjenvippebukkere udgået af sortiment.
”Hvis varen hverken er på positiv- eller negativlisten, så vurderer vi, om
den hører naturligt og hensigtsmæssigt
hjemme på apoteket i henhold til apotekets værdier og image. Det vil sige, om
den kan indgå i kategorierne egenomsorg, personlig pleje eller sundhedsfremme. Kan den det, mener vi, den er
gangbar,” siger Kim. Han understreger,
at det altid er op til apoteket selv at
vurdere, om de mener, varen må sælges
eller ej.
”Da det i mange tilfælde ER en vurderingssag, vil vi meget gerne høre, hvis
en udvalgsvare bliver fravalgt. I sagens
natur ønsker vi kun at have varer, som
vores kunder ønsker at have på apoteket,” slutter Kim, der også opfordrer
alle til at komme med forslag til nye,
spændende varer.
9
Kort nyt
Gå ind på www.nomeco.dk/da/
ipad-app (alternativt gå direkte
på Youtube og søg på Nomeco)
og se filmen ’Nomeco iPad
udløbsliste’.
RETURNERING?
Tjek listen over afvigelser fra standard set-up på serviceløsningerne
Medmindre et lægemiddel er tilbagekaldt, defekt eller permanent afregistreret, er det frivilligt for
leverandøren at give apotekerne mulighed for returnering og kreditering. På serviceløsningerne
under ’Returnering’ og ’Retningslinjer for returnering’ finder apoteket en liste over de leverandører, der har valgt at afvige fra standard set-up og dermed har ønsket at begrænse apotekets muligheder for at returnere og blive krediteret.
Bemærk, at der
løbende er ændringer
til listen. Derfor bør
apoteket med jævne
mellemrum gå ind og
tjekke den aktuelle
status.
Bemærk, at der er to faneblade i Excel-arket:
Vi lytter
til vores
kunder
Regler for returnering HUMAN
Det ene indeholder en liste over leverandører af humane lægemidler, hvor 12
leverandører p.t. er listet. Vær opmærksom
på, at afvigelserne fra standard set-up’et er
leverandørspecifikke. Nogle leverandører
accepterer slet ikke returneringer, andre
accepterer eksempelvis kun returnering og
kreditering af lægemidler i henhold til CAP
30 i én takstperiode for midlertidigt afregistrerede lægemidler.
Udløbslisten
går til filmen
Kundeservice har øget
åbningstiden, og nu ringer
du på samme nummer fra
morgen til aften
Det er blevet lidt lettere at komme igennem
til Nomecos Kundeservice – også efter kl. 16.
Nomeco har nedlagt akuttelefonen og har åbent
for alle typer forespørgsler i hele åbningstiden
på samme telefonnummer. Ændringen blev
gennemført 1. marts i Aarhus og Aalborg, mens
København og Odense ændrede det 1. november sidste år.
Ændringen er sket på baggrund af den kundeundersøgelse, som Nomeco gennemførte sidste
år. Den viste, at der blandt apotekerne var et
ønske om kun at have ét nummer at ringe på i
hele åbningstiden, og at der var irritation over,
at Nomeco kun tog imod akutte henvendelser
efter kl. 16. Ydermere skulle man igennem en
længere telefonsluse for at komme i kontakt
med den rette person.
Med apotekets iPad i hånden kan du nemt og hurtigt gennemgå udløbskontrollisten. Men hvordan er det lige, man
gør? Det kan du få en nem instruktion i. Gå ind på www.
nomeco.dk/da/ipad-app (alternativt gå direkte på Youtube
og søg på Nomeco) og se filmen ’Nomeco iPad udløbsliste’.
Her viser produktchef Signe Harpsøe Rasmussen, hvor let
det er at bruge listen.
Kom skidt og snavs til livs
uden lommesmerter
Det behøver ikke koste en formue at gøre rent og klare tøjvasken på apoteket – eller derhjemme, for den sags skyld.
Nomeco har taget Nopa vask og rengøring ind i sortimentet
af servicevarer, og det til virkeligt gode priser. Her finder du
et bredt udvalg af vaskemidler, opvaskemidler og rengøringsprodukter.
Man kan altid gøre det lidt bedre. Sådan lyder mottoet for Nomecos chauffører, der ikke
alene bliver målt på, at de får varerne sikkert frem til tiden på landets apoteker. Nu bliver
de også målt på, at de kører så miljøvenligt som muligt. En række af chaufførerne har
derfor været på kursus i køreteknik og miljø. Vi videregiver her de helt enkle råd, de fik
på kurset – og som beviseligt fik reduceret brændstofforbruget. De kan jo også bruges af
apotekets chauffør og af alle andre, der sidder bag rattet.
1
10
Brems med
motoren
2
10
NomecoNyt nr. 2 - marts 2016
Kør ikke
for hurtigt
grønne
køretips
9
3
Nopa-produkterne er mærket i samarbejde med Astma-Allergi
Danmark samt Svanemærket, og effektiviteten kan måle sig
med kendte mærker som f.eks. Neutral.
4
Brug instrumenterne
(eksempelvis brændstofmåleren)
Kør i så højt
gear som muligt
Afmonter tagbagagebærer
og tagboks efter brug
Accelerer kvikt
Vær forudseende –
følg med i trafikken
5
Tjek dæktrykket
6
10
I NOMECO
TÆNKER VI PÅ
MILJØET
8
Nomeco har altså lyttet til kunderne og kan se,
at behovet har været der, idet der er sket en
væsentlig stigning i antallet af opkald mellem kl.
16 og 17. Og antallet stiger fortsat.
Alle apoteker har fået besked om åbningstid og
telefonnummer til deres lokale kundeservice.
Det andet faneblad indeholder en
liste over leverandører af veterinære
apoteksforbeholdte lægemidler, der
har valgt at begrænse adgangen til returnering og kreditering. Der fremgår
i øjeblikket 13 leverandører af denne
liste. Vær opmærksom på, at der
fortsat ikke er adgang til returnering
og kreditering af det liberaliserede
veterinærsortiment.
Skru ned for brændstofforbruget
NT
ORTIME
NYT I S
Regler for returnering VET
7
Tøm bagagerummet (hvilket
dog ikke er et gangbart råd
for Nomecos biler)
Drop aircondition
11
Følg Nomeco
Udgiver: Nomeco A/S, Borgmester Christiansens Gade 40, 1790 København V, Telefon 36 45 45 36 - www.nomeco.dk
Ansv. redaktør: Henrik Kaastrup, adm. direktør, [email protected]
Redaktør og skribent: Merete Wagner Hoffmann, kommunikationschef, [email protected]
Skribent:
Casper Koch Villumsen, kommunikationskonsulent, [email protected]
Layout: Christa Job, [email protected]
Oplag: 1800 stk.
Udkommer: Hver anden måned - næste gang maj 2016
Du kan altid finde det
fulde sortiment i Nomecos
personaleshop, hvor du også
køber vinene. En PDF af
vinkataloget finder du både på
forsiden af personaleshoppen og
Nomecos serviceløsninger.
12
NomecoNyt nr. 2 - marts 2016
på Facebook
og LinkedIn
VINKATALOGET 2016
ER LANDET
- TJEK DET UD!
Der er masser af lækre nyheder blandet med
gode gamle kendinge - og som altid til priser,
der er i bund. Sortimentet spænder lige fra
rød- og hvidvine til hedvin og spiritus, og der
er noget for enhver smag og pengepung. Og
så er det nemt, da flaskerne leveres lige til
apotekets dør.