LU Christianshavn brev - Christianshavns Lokaludvalg

Comments

Transcription

LU Christianshavn brev - Christianshavns Lokaludvalg
Nomeco
Nyt
n
i
v
r
e
m
som
3
stæ r k e
tilbud
!
Slå til nu
Nr. 4 - juli 2014
CAP 30
tøj
k
r
æ
v
I
Nyt VM
t
s
i
c
æ
r
p
r
ramme
Apoteker
Jacob
Hjelme:
Automatisk fakturakontrol er i tråd med
rationaliseringstanken
1
Lovforslag
4 haves
– klarhed om
fremtiden søges
Peter Lørup - Direktør for ApoteksDivisionen
Leder2
Et stærkt hold
3
Slip for en dødssyg rutineopgave med automatisk fakturakontrol 4
VMI rammer plet 99,5% af gangene
6
Extrakt - lige til apoteksdøren
8
Kort nyt
10
Klar til bilferie?
12
Så kom den længe ventede moderniseringsrapport endelig – og usædvanligt hurtigt efter kom det konkrete lovforslag om, hvordan apotekssektoren skal moderniseres. Moderniseringsrapporten i sig selv er
faktisk positiv læsning og samtidig en meget fyldestgørende beskrivelse
af et rigtigt godt og velfungerende apoteksvæsen. Dernæst følger en
række scenarier for, hvordan man forestiller sig en modernisering af
sektoren kan ske.
Med lovforslaget har vi fået slået fast, at apotekerne fortsat skal være
en del af sundhedssektoren, at apotekerne skal ejes af farmaceuter, at
bevillingssystemet bevares, og at en egentlig liberalisering ikke kommer
på tale. Det er også positivt, at apotekerne er tiltænkt opgaven med at
varetage lægemiddeldistributionen for udskrevne patienter i overgangen
fra sygehus til primærsektor.
Moderniseringen af apotekssektoren handler om tre forhold: Øge tilgængeligheden, øge konkurrencen apotekerne imellem og nedbringe de
offentlige udgifter på området.
8
11
Med hensyn til tilgængelighed, så kunne myndighederne have løst det
problem for længe siden ved at imødekomme de ansøgninger, apotekerne gennem tiden har indsendt med anmodning om at ændre apoteksudsalg til filialer.
At øge konkurrencen mellem apotekerne kan være godt nok. Alle har
vist været klar over, at det nuværende beliggenhedsmonopols dage er
talte, men lovforslaget er meget vidtgående. For når enhver apoteker fra
næste sommer kan etablere op til otte receptekspederende enheder i en
radius af 75 km fra hovedapoteket, så stiger den økonomiske risiko ved
at drive apotek mere end et par grader. Det gælder for apotekere, som
har etableret sig og måske investeret stort i apoteket: Man kan den ene
dag være den glade ejer af et veldrevet apotek, for så den næste dag at
vågne op med et eller flere konkurrerende apoteker i baghaven. Og det
gælder for dem, som planlægger at åbne nye enheder.
Lovforslaget lægger altså op til at få mere apotek, men det skal ske for
færre penge. At regeringen ønsker lavere offentlige udgifter er ingen
nyhed. Besparelserne skal primært komme fra aftrapning af filial- og
apoteksudsalgstilskuddene og bortfald af de statsgaranterede lån.
Scenen er således sat til lavere sektorindtjening og en skærpet kamp om
det samme lægemiddelsalg. Det hele krydres med mulige begrænsninger i apotekernes adgang til at sælge frihandelsvarer.
Høringsprocessen går nu i gang, men det ændrer næppe ved de store
linjer i forslaget. Så når loven bliver fremlagt til oktober, får vi endelig
vished for, at branchens fremtid er uvis.
Fortsat god og varm sommer til alle!
2
NomecoNyt nr. 4 - juli 2014
Mærkevaresalg på apoteket
F
Et
stærkt
hold
ra 1. juli opstod Nomecos nye
afdeling Apoteksudvikling. Den er
en udløber af Konsulenttjenesten – et
samarbejde mellem Nomeco og A-apoteket, som nu er ophørt. Men Nomecos to
tilbageværende apoteksudviklere, Poula
Sunleyg Nielsen og Bjarne Petersen
Jeppesen, fortsætter arbejdet. De vil
nu fokusere mere skarpt på butiksoptimering, analyse og træning – et tilbud,
der er et godt supplement til kædernes
konsulentarbejde.
Poula og Bjarne er begge specialister
inden for detaildelen af apotekssektoren
- det vil sige salg fra selvvalgsområde og
bagskranke. Og begge har solid erfaring
inden for området. Deres kompetencer
er både specialiserede og koordinerede,
og dermed supplerer de hinanden godt.
De er nu klar til at hjælpe apoteker over
hele landet.
Fysisk indretning og træning
Skal man øge salget af mærkevarer på
apoteket, så skal man ifølge Bjarne kunne gå på to ben: ”Dels skal den fysiske
del af apoteket være i orden. Det handler
om apotekets indretning og analyse af,
hvordan salget ligger – og bør ligge. Det
kan være i forbindelse med ombygning
af selvvalg og receptur eller blot ved at
rykke rundt på inventar og skiltning. Det
andet ben i en salgsindsats handler om
at klæde apotekets medarbejdere på, så de
bliver bedre til at sælge.”
Poula præciserer, at man ikke må forveksle
det at være en god sælger med ’at prakke
kunderne noget på’: ”Det er slet ikke sådan, man skal tænke salg på apoteket. Det,
vi tilbyder personalet, handler om at hjælpe
kunden med at finde frem til de produkter,
der opfylder kundens behov. Som kunde
på apoteket skal man komme ud med en
fornemmelse af at have fået omsorg og føle
sig set. Samtidig får apoteket øget sit salg,
så det er til fordel for begge parter.”
En del af Nomecos servicepakke
Tilbuddet om assistance gælder de apoteker, hvor der skønnes at være basis for at
optimere salget. Kontakten foregår i første
omgang via Nomecos salgs- og filialchefer,
og apoteksudviklernes arbejde er en del
af Nomecos servicepakke. Helt konkret
tilbydes der butiksgennemgang og forslag
til optimering, salgsanalyser, forslag til ny
indretning ved ombygninger, spaceopgaver
i receptur, udarbejdelse af planogrammer
og træning.
Bjarne Petersen Jeppesen har en
baggrund inden for detailhandlen og er
uddannet i Irma. Han har været ansat
i Nomeco siden 1998 og kender ’hele
maskinrummet’ efter at have haft flere
forskellige jobfunktioner.
I de sidste 6 år har Bjarne arbejdet med
space management på apotekerne
og har udarbejdet apotekskædernes
planogrammer. Bjarne er specialist i at
opbygge apotekernes selvvalgsområde,
receptur og bagskranke.
Fremtidigt arbejdsområde:
Bjarne har ansvaret for salgsanalyse
samt butiksoptimering på apoteker
over hele landet.
Poula Sunleyg Nielsen er uddannet
farmakonom og har været 15 år på
apotek – både på Færøerne og i Danmark. Derefter har hun i en årrække
arbejdet i detailhandlen, og siden
2010 har hun været ansat i Nomecos
Konsulenttjeneste – dog kun i Jylland
og eksklusivt for A-apoteket. Poula har
bl.a. stor erfaring i at holde salgstræning på apoteket og er i 2014 blevet
certificeret Sales Coach.
Fremtidigt arbejdsområde:
Poula har ansvaret for salgstræning og
salgscoaching samt butiksoptimering
på apoteker over hele landet.
”Vi har et fortsat højt ambitionsniveau på
de områder, som vi fastholder i den nye
afdeling,” siger Bjarne. Både han og Poula
glæder sig til at komme rundt i hele landet
og møde apotekerne – både dem, de kender
godt, og dem, de ikke har besøgt før. mwh
3
Slip for
en dødssyg
rutineopgave
med automatisk
fakturakontrol
Ingen manuel håndtering, ingen
daglig deadline, der skal huskes, og
minimalt tidsforbrug. Det er nogle
af fordelene ved den automatiske
fakturakontrol, som mange
apoteker nu har taget til sig.
A
t kontrollere og bogføre fakturaen manuelt
er nu en helt overflødig opgave på apoteket. For Nomeco kan helt automatisk bogføre
leverancen direkte i apotekets system.
Næstved Løve Apotek er blandt dem, der har
taget imod tilbuddet med kyshånd: ”Vi blev
koblet på den automatiske fakturakontrol i
efteråret 2013 samtidig med, at vi fik installeret
en funklende ny robot. Indtil da havde vores
regnskabsdame og souschef taget sig af opgaven. Da de begge stoppede, var det oplagt at få
omlagt rutinerne. Nu foregår fakturakontrollen
automatisk, og det er helt i tråd med mit motto
om at arbejde smartere,” fortæller apoteker
Jacob Hjelme.
Nu kan apotekets logistikansvarlige nøjes med
løbende at holde øje med loggen i systemet og
sikre, at den ikke har registreret nogen fejl.
4
NomecoNyt nr. 4 - juli 2014
FA K TA
l
fakturakontro
Bogføring og blemer autokan uden pro rdi Nomeco
matiseres, fo turaen, når
k
et
først danner fa
k- C2 og PharmaNmed
a
p
g
o
t
ke
k
lu
ordren er p rmed stem- Både apoteker
kan
ket i kasse. Deen altid med C2 og PharmaNet n
mer faktura kan derfor blive koblet på de co
tura
ordren. Nometuraen direkte automatiske fak aldet
k
k
fa
så
l – og
sende
system, og kontro atisk bogføring.
ts
ke
te
o
p
a
i
d
m
in
udt
automatisk auto
ordren bliver t tidspunkt C2-apoteker fik tilb ktufa
lg
a
e
og på et selvvDen manuelle den automatisk , mens
lagt på lager. r dermed helt rakontrol i 2012 teker
bogføring e poteket skal PharmaNet-apo fteroverflødig. A gt huske at fik muligheden i e
t
li
dog helst dag (Dynamics) året 2013. Kontak rn
se
e
e
g
d
tjekke fejllog , at ordren står Nomecos kun ket vil
eller tjekke bogført (C2). vice, hvis apote tomaau
som
kobles på den ntrol.
tiske fakturako
Fakturakontrol giver tidsbesparelse
Næstved Løve Apotek
fik i efteråret 2013
installeret en stor og flot robot
med 30.000 lokationer. Samtidig fik
apoteket automatisk fakturakontrol,
og begge fornyelser passer rigtigt
godt ind i apoteker Jacob Hjelmes
strategi med at automatisere og
rationalisere alle de processer,
hvor det er muligt. For som han
siger, så er der jo rigeligt at holde
styr på i dagligdagen på apoteket.
Apoteket har valgt at få dagens ordre
automatisk bogført ved 11-tiden, når
alle varer er på plads i robotten.
Bedre overblik over lager
Apoteket har tre enheder og brugte tidligere 1520 minutter hver dag på den manuelle bogføring.
Hvis noget drillede, kunne det ifølge Jacob
Hjelme tage op til en halv time.
”Ofte nåede vi det først op ad dagen eller måske
næste dag, hvis der var travlt. Det betød, at vi
ikke altid kunne regne med, at oplysningerne om
varelageret stemte i vores system. Vi kunne altså
ikke være sikre på, at varerne var på lager, når
vi takserede. Det var bl.a. et problem på vores
apoteksudsalg, som i systemet kun kunne se, at
varen var bestilt – men ikke kunne være sikre på,
at den nu også var kommet,” beretter apotekeren.
”Derfor er det en stor fornøjelse, at vi nu med
sikkerhed kan sige til kunderne i apoteksudsalgene, at de kan hente varen om eksempelvis en
time. Vi har tre daglige ture fra hovedapoteket
ud til vores andre enheder, så det er en rigtig god
service, vi yder.”
Apoteksudsalgene takserer recepten med det
samme, og ordren sendes direkte til robotten, der
finder varen frem og ’spytter’ den ned i kassen
til det pågældende udsalg. Recepten sendes derefter til kontrol på hovedapoteket, som reglerne
kræver.
Deadline tilpasset robotten
Apoteket vælger selv, hvornår på dagen ordren
skal være bogført. På Næstved Løve Apotek har
man valgt det tidspunkt, hvor alle varer er læst
ind i robotten, nemlig mellem kl. 10.30 og 11.
Dermed er både robot og automatisk fakturakontrol en velintegreret del af apotekets arbejdsprocesser, som hele tiden bliver optimeret.
Foto: Christa Job
”Vi har konstant fokus på, hvor vi kan spare tid
og ressourcer. Den automatiske fakturakontrol
giver os en tidsbesparelse – både på hovedapoteket og apoteksudsalgene, hvor den ansvarlige hver dag stod for kontrollen. Men nok
så vigtigt slipper vi nu for at skulle huske på
at udføre opgaven. Man kunne nemt glemme
det i kampens hede, og ved ferie, kurser og
sygdom var det ekstra besværligt,” siger Jacob
Hjelme.
Han har selv været ved at glemme det et par
gange og er kommet i tanke om det på vej ud
af døren:
”Så er det man udbryder: Gud, vi skal også
have godkendt fakturaen! Det er en dødssyg
rutineopgave, som vi er rigtigt glade for at
slippe af med. For der er jo rigeligt at holde
styr på i dagligdagen på apoteket!” mwh
5
:
0
3
AP
C
VMI rammer plet
99,5%
af gangene
Af Signe Harpsøe Rasmussen, leder af VMI
Reglerne om CAP 30 giver VMI-apotekerne
endnu en fordel: Med et nyt værktøj differentierer VMI leveringsmængderne, uden
det går ud over hverken priskrediteringen
eller servicegraden til apotekets kunder.
F
alder prisen på et lægemiddel i den kommende takstperiode, modtager apoteket ikke priskreditering for det antal
pakninger, der overstiger 30. Sådan lyder CAP 30-reglen.
I VMI er det vores mål at styre apotekernes lagre således, at
apoteket højst ligger inde med 30 pakninger af en substitutionsvare ved takstens slutning. Det lykkes os rigtigt
godt! Vi har en træfsikkerhed på 99,5%, når det gælder om
Leveringsmængde
Et nyt værktøj gør det
muligt for VMI at differentiere mellem høj- og
lavfrekvente substitutionsvarer, der bevarer
deres priskode i den
kommende takst, og
substitutionsvarer, som
skifter priskode. I anden
uge af taksten, når man
ved, hvilke varer der ændrer kode, differentieres
leveringsmængden.
Uge 1 i takst
6
NomecoNyt nr. 4 - juli 2014
Uge 2 i takst
VMI hjælper med CAP 30
at sikre VMI-apotekerne mod krediteringstab som følge af CAP
30. Det vil sige, at vi stort set altid sikrer VMI-apotekerne fuld
priskreditering ved at lægge lageret på højst 30 pakninger.
apoteket ikke løber tør for præparatet op til ny takst, men får et
fornuftigt leveringsmønster – og heller ikke ligger inde med for
stort et lager.
De 99,5% er et gennemsnit af alle VMI-apoteker – også dosispakkeapotekerne, der generelt er mere påvirket af CAP 30-reglen
end andre. Vi har lavet beregningen over 4 takstperioder, hvor vi
har målt på de tilfælde, hvor prisændringen er større end eller lig
med bagatelgrænsen på 5 kr.
Ændrer varen priskode, skruer vi ned for leveringsmængderne
på både de høj- og lavfrekvente for at sikre et fornuftigt slutlager
ved takstperiodens afslutning.
Differentierer leveringsmængde efter frekvens
Baggrunden for, at vi kan ramme så præcist, er et nyt værktøj, der
gør det muligt for os at differentiere mellem høj- og lavfrekvente
substitutionsvarer, der bevarer deres priskode i den kommende
takst. Det er dem, vi i VMI-sprog kalder ’fortsættende varer’; de
beholder deres priskode som eksempelvis A’er – men ikke nødvendigvis deres pris. Målet er, at apotekets beholdning højst er 30
pakninger ved takstens udløb.
For at sikre, at VMI overholder de individuelt aftalte mål for
servicegrad og minimerer apotekernes tab som følge af CAP
30-reglen, justeres på leveringsmængderne i anden uge af taksten.
På det tidspunkt ved vi, hvilke varer, der bliver A, B eller C i
den kommende takst – men vi kender ikke priserne. Hvis varen
er fortsættende, skruer vi ned for leveringsmængderne på de
højfrekvente varer for at sikre minimalt tab på priskreditering.
På de lavfrekvente varer skruer vi ikke på leveringsmængderne.
Dermed sikrer vi en fortsat god servicegrad. Det betyder, at
Denne forbedring blev sat i drift her i foråret. Desværre betød
ændringen, at nogle VMI-apoteker ved taksten den 12. maj fik
leveret en større mængde substitutionsvarer end aftalt. Det beklager vi selvfølgelig. Heldigvis var der ikke behov for at returnere
varerne, og ingen apoteker ’brændte inde’ med overskydende
lager. Varerne blev solgt.
Restordrer
Vi er i VMI altid klar med tilpasninger, der kan hjælpe VMIapotekerne med de nye udfordringer af logistisk karakter, som
regelændringer og andet påfører dem. En af de større udfordringer for tiden er restordresituationen. Vi arbejder lige nu på en
løsning, der skal forbedre håndteringen af substitutionsvarer i
restordre. Modellen udvikles og testes i tæt samarbejde med flere
VMI-apoteker, og vi håber at kunne præsentere tilpasningerne for
jer i efteråret.
Der bliver helt sikkert noget at fortælle ved VMI-netværksmøderne i oktober og november, hvor I snart får en invitation. Vi glæder
os som altid til at møde jer!
Ret
priskode, skrues der ned for
leveringsmængderne på både de højog lavfrekvente varer for at sikre et
fornuftigt slutlager ved takstperiodens
afslutning.
u
ORANGE: Ændrer varen
r
f
a rs e l
b
a
r
RØD:
Marianne Heger er
tilbage fra barselsorlov
1. august, hvor hun igen
bliver leder af VMI.
GRØN:
Tak til Signe Harpsøe
Rasmussen, der har
været en kompetent
vikar i Mariannes fravær.
Hvis varen er fortsættende,
skrues der ned for leveringsmængderne
på de højfrekvente varer for at sikre
minimalt tab på priskreditering.
På de lavfrekvente varer
skrues der ikke på leveringsmængderne.
Dermed sikres en fortsat god servicegrad.
Det betyder, at apoteket ikke løber tør for
lægemidlerne op til ny takst og heller ikke
ligger inde med for stort et lager, men får
et fornuftigt leveringsmønster.
7
Extrakt
n
e
r
ø
d
s
k
te
o
p
a
l
ti
e
g
- li
nogle af
Grenaa og Hvalsø apoteker er a Extrakt.
vi
dem, der har købt mærkevarer
ulære mærkevarer med
Nomecos tilbud om at købe pop
t imod rundt om i
ekstra høj rabat er blevet taget god
nden testet det nye
landet. Mange apoteker har efterhå
ervanskeligheder er
tilbud af, og på trods af lidt begynd
der tilfredshed at spore:
vi har fået en god
”Det fungerer efter hensigten, og
omsættelige varer og
besparelse. Vi har valgt de hurtigt
rs forbrug,” fortæller
har købt ind til omkring 3 månede
butikschef og kædeHanne Schjødt Rasmussen, der er
peger på, at kollistøransvarlig på Grenaa Apotek. Hun
har udvalgt, har været
relsen på de varer, som apoteket
s til det ekstra lager.
passende, og at apoteket har plad
r på, at man lige skal
Hun husker samtidig sine kollege
at få oprettet en ny
ringe til apotekets IT-udbyder for
på Extrakt første gang.
konto, inden man bestiller varer
minutter. ”Og når man
Det tog dog ikke mere end 5-10
er det nemt at bruge
først har fået oprettet kontoen, så
hvis man er vant til at
shoppen i Extrakt – i hvert fald,
bruge en sortimentsliste.”
Købet sat i system
t flere gange og er nu ved
Hvalsø Apotek har brugt Extrak
skulle vi lige finde ud
at få sat købet i system. ”I starten
ntet og bedst sætter
af, hvordan man overskuer sortime
. Nu har vi fundet
det op. Men så er det også gået fint
8
NomecoNyt nr. 4 - juli 2014
i Extrakt vi vil købe,
ud af, hvilke letomsættelige varer
en nogenlunde fast
og nu arbejder vi på at bestille med
rlotte Wiberg. Hun er
frekvens,” fortæller apoteker Cha
ret på Extrakt-købet, og
helt sikker på, at apoteket har spa
når udløbet på varerne
at det økonomisk kan betale sig,
ellers er i orden.
mussen, som i praksis
Det er souschef Anne Grete Ras
de varer, som apotestår for håndteringen. Hun har lagt
t, ind i systemet. Når de
ket fremover vil købe via Extrak
ket på, at de skal bestilgår defekt, bliver hun dermed hus
r ordre hos Nomeco.
les i Extrakt og ikke via en ordinæ
lidt på sortimentet hen
”Det kan være, at jeg skal ændre
være sæsonbetingede.
over året, da nogle af varerne kan
samme varer, vi fast vil
Men ellers er det nogenlunde de
købe ind hver 4. eller
købe i Extrakt. Jeg regner med at
eder ad gangen –
6. uge og vil købe ind til et par mån
æller Anne Grete
fort
selvfølgelig afhængig af udløbet,”
løbende vil være
der
at
Rasmussen. Hun hæfter sig ved,
ændringer i Extrakt-sortimentet.
er, der skal videre til
Når ordren kommer, bliver de var
samme sendt videre.
apoteksudsalget i Tølløse, med det
r i Hvalsø, og
lage
på
”Så skal vi ikke først have dem
er
lyd det gode råd fra
vi sparer dermed en håndtering,”
videre til andre. mwh
Anne Grete, som hermed er givet
FAQ
1
4
Hvor meget får man i rabat?
Det er forskelligt fra produkt
til produkt, og den er generelt
højere end øvrige rabatter,
man ellers kan opnå på
mærkevarer. Man kan se
den aktuelle rabatprocent
på varelinjen inde i Extrakt
webshop, som man finder på
Nomecos serviceløsninger.
2
Er der noget, jeg skal gøre,
før jeg handler første gang?
Inden du sender første
ordre, er det vigtigt, at
du får oprettet din nye
Extrakt-konto i apotekets
eget IT-system. Kontakt
evt. din IT-udbyder.
5
7
Hvordan leveres
Extrakt-ordren?
Vi leverer Extrakt-varer inden
døre, og vi tilstræber at levere
på halvpaller. Men det har vist
sig, at mange ordrer er så store,
at de ligger mere sikkert på en
helpalle. Derfor pakker vi flere
ordrer på helpaller.
9
hurtige spørgsmål om
Extrakt til projektchef
Lene Frøjk Flindt:
3
Hvilke rabatter får vi ud
over Extrakt-rabatten?
Der er leverandørrabat på
Extrakt-købet på samme
måde, som der vil være,
hvis varen købes på ordinær
vis hos Nomeco. Der gives
hverken kædebonus eller
andre mærkevarerabatter på
Extrakt-køb.
6
Når du har afsendt din ordre
via Extrakt-webshoppen,
modtager apoteket kort efter ent
ordrebekræftelse pr. e-mail sam
i apotekets IT-system – ligesom
ved øvrige ordrer til Nomeco.
Dermed har systemet registreret,
at varen er i ordre.
9
8
Der vil gå minimum
tre dage, fra ordren er
afgivet til levering. Du
kan se inde i shoppen,
hvilken dag leverancen
kommer. Den leveres
altid mellem kl. 9 og 14.
Listen over de omkring
300 Extrakt-varer er som
udgangspunkt sat alfabetisk
op. Men apoteket kan selv
vælge opsætningsmåde. Start
eksempelvis med at få vist 500
linjer og sorter derefter på
rabatkolonnen. Så kommer de
varer med størst rabat øverst.
Hvordan spiller Extrakt
sammen med VMI?
VMIDet hænger fint sammen. Når et så
akt,
Extr
i
e
ordr
en
ver
afgi
apotek
e/
vil varen stå i systemet som ’i ordr
på vej’, indtil varen leveres. Dermed
Hvis
laver VMI ikke en ordre på varen. ende
æld
påg
den
for
brug
har
t
apoteke
går,
vare inden de tre dage, der typiskt lave
til Extrakt leveres, så må apoteke den
en DVR-reservation. VMI tager desu
og
højde for det i lagerprognoserne,til en
r
lage
har
t
teke
apo
kan godt se, at
længere periode.
Hvornår slår bestillingen ?
igennem i apotekets system
Hvor mange
leveringsdage er der?
på de
Er der en måde at søgerab
at?
st
me
er
giv
r
varer, de
Hvad koster leverancen?
I øjeblikket koster
fragten altid 250 kr.
pr. leverance – lige
meget, hvor stor den er.
Tilbuddet om, at første
leverance er gratis, er
forlænget og gælder nu
frem til 1. september.
9
Kort nyt
Vindere
af året
Beauty
Award
ek
t
o
p
a
Pænt
Sjovt apo
tek
m
Skræm
Spøjst apotek
Und
erlig
t
To produkter i Nomecos
sortiment kan nu kalde sig
vindere i den årlige Danish
Beauty Award - en pris, der
uddeles i kosmetikbranchen til årets bedste skønhedsprodukter i kategorien
’populære’.
dukt
Årets
ro
plejep
s
t
g
i
s
an
Eucerin Hyaluronfiller concentrate
(varenr. 214458)
dukt
jepro
psple
kro
Årets
tek
apo
e
d
n
e
LRP Anthelios XL Oil
(varenr. 214670)
apo
tek
ek
t
o
p
a
t
d
e
F
Kan du heller ikke lade
være med at fotografere
apoteker, når du er på ferie
i udlandet? Den erhvervsskade kan nu komme dig
til gode. Nomeco afholder
i år en sommerfotokonkurrence, hvor temaet
(selvfølgelig) er apoteker
– i alle afskygninger og fra
hele verden.
Send os
dit feriefoto
af det største, sjoveste, særeste eller
sødeste apotek dér, hvor du holder
ferie, og del billedet på Nomecos
Facebook-væg. Husk at skrive, hvor
billedet er taget.
Vi præmierer det bedste billede
med en lille hyggelig sommerting
fra Nomeco.
Der er 25 kategorier i alt i prisuddelingen, som fandt sted i slutningen af
april måned. Hele 13 produkter fra Nomecos sortiment var nominerede.
”Det synes vi er rigtigt flot, og vi er stolte af at have så mange gode produkter i sortimentet,” siger en stolt produktchef Tina Skou, der er ansvarlig for
Nomecos hudpleje- og kosmetikkategori. Hun er selvfølgelig ekstra godt
tilfreds med at have hele to prisvindere i sortimentet.
Læs mere på www.danishbeautyaward.dk
10
NomecoNyt nr. 4 - juli 2014
Nb! Hvis du ikke er på Facebook,
men gerne vil deltage, så send dit
billede til Casper Villumsen
[email protected]
Nomeco
- find os på Facebook
3
Køb
i
pers
x Sommervin
ona
lesh
Cascina Galletto Langhe
Favorita DOC, 2013
En hvidvin, der er kendt for sin
knastørre karakter, sprødhed og
friske syre. Den dufter af blomster og tilbyder delikate aromaer,
der minder om friske sommerblomster, citroner, grønne æbler
og honning. En super velafbalanceret vin.
Cascina Galletto
”San Martino” Moscato
Nomecopris
inkl. moms
Varenr. 864560
Spar
47%
345,00
Varenr. 864555
Vejl. uds. pris
654,00
En ekstremt lækker,
frisk og sødmefuld
vin, som er perfekt til
frugtdesserter, som
velkomst eller bare
et glas på terrassen i
sommervarmen.
Vinen har en indbydende farve, bred
duft, tiltalende,
spændende og unik,
masser af frisk frugt.
Cascina Galletto Barbera
D’asti DOCG, 2013
Varenr. 864541
En ung rødvin lavet på Barberadruen. Duften er fin og sød
takket være aromaerne fra den
røde frugt og rosa krydderier
samt vanilje. Smagen bekræfter synsindtrykket af elegance,
den er sammensat og altid i
perfekt balance.
en
Gode
italienske
druer fra
Piemonte
til knaldgode priser
er
6 flask
opp
e
1 flask
er
6 flask
Spar
36%
Nomecopris
inkl. moms
Nomecopris
inkl. moms
345,00
57,00
654,00
89,00
eller opnå
ekstra rabat ved
køb af 3 flasker
Vejl. uds. pris
Vejl. uds. pris
er
3 flask
Spar
47%
Nomecopris
inkl. moms
pr. flaske
Vejl. uds. pris
89,00
be
stø
Spar
48%
skeen
SMUGKIG - å
r
lekatalog e
u
j
ri
s
et
Selvom d
e
højsomm t er
er,
er der he så
juleaktivit ktisk
e
Nomeco. t hos
Det er
nemlig nu
,d
lægges sid er
hånd på N ste
cos juleka ometalog,
46,00
s
nde ere
s
l
ska er eft et
som ige eft Her er aud l erien. k’ af k ng,
årsf ak-pea psætni ke
’sne gets o r vist ik
talo i røbe ved at get
og v meget r er no
for , at de ig til!
sige læde s
at g
11
Udgiver: Nomeco A/S, Borgmester Christiansens Gade 40, 1790 København V, Telefon 36 45 45 36 - www.nomeco.dk
Ansv. redaktør: Peter Lørup, direktør for ApoteksDivisionen, [email protected]
Redaktør og skribent: Merete Wagner Hoffmann, kommunikationschef, [email protected]
Skribent:
Casper Koch Villumsen, kommunikationsmedarbejder, [email protected]
Layout: Christa Job, [email protected]
Oplag: 1800 stk.
Udkommer: Hver anden måned - næste gang juli 2014
Klar til
bilferie?
D
NYHE
En gul refleksvest til både
chauffør og passagerer
er et krav, hvis man
kører sydpå i egen bil og
skal gennem Tyskland.
Nomeco har lige nu fået
refleksveste i børnestørrelse som
udvalgsvare, hvor de længe har været
i voksenstørrelse. Sikkerhedsvesten
skal bruges i tilfælde af havari og skal
gøre folk synlige, hvis de er nødt til at
forlade bilen. Kravet blev indført den
1. juli i år, og der vanker en bøde på
15 Euro, hvis man har glemt vestene.
Også i en række andre lande er
sikkerhedsvesten obligatorisk.
God ferie!
12
NomecoNyt nr. 4 - juli 2014
D
NYHE
D
NYHE
Blandt de nye udvalgsvarer finder du
også andre gode ting til feriebrug –
eksempelvis rejsetandbørste og toilettaske til tjek-in i lufthavnen. I forvejen
er der andre gode udvalgsvarer, der
er skræddersyede til et ferietema på
apoteket: Rejseflaskesæt, 5-pak af
engangsskrabere, sovebrille og nakkepude. Fortsæt selv listen…..
D
NYHE
www.nomeco.dk