Giv en bøllehat til børnene

Comments

Transcription

Giv en bøllehat til børnene
Nomeco
Nyt
28
GLÆD DIG TIL
nye og
spændende
vine
Nr. 4 - juli 2013
IT-PROJEKTER:
ALTID GANG
I UDVIKLINGEN
Nye returneringsregler
omsat til koder
Sol, sommer
og sjov:
Giv en bøllehat til børnene
1
Nye regler betyder ændret praksis
NYE REGLER FOR
RETURNERING
OG KREDITERING
6
- sådan påvirker det årsagskoderne
Sundhedsministeriet har med en ny bekendtgørelse besluttet, at et apotek maksimalt kan blive
priskrediteret for 30 pakninger pr. apotek af et enkelt varenummer i hver takst. Tilsvarende kan
apoteket maksimalt returnere 30 pakninger af hvert varenummer pr. takst (CAP 30).
Det er op til den enkelte leverandør at bestemme, hvilke returnerings- og krediteringsregler der
skal gælde for deres sortiment. Nomeco har indtil videre ikke fået besked fra leverandører om,
at de ønsker at ændre på dette standard-setup på CAP 30 og en bagatelgrænse på 150 kr. – ud
over hvad der har været gældende hidtil såsom aftaler for returnering af køl m.m.
Leder2
4
Turbo på IT-udviklingen
6
Nye principper for anprisning af cremer og anden kosmetik
8
Kort nyt
10
Liberalisering - Nomeco har ikke skiftet holdning
11
Masser af nye, spændende vine
12
10
GOD SOMMER!
Peter Lørup - Direktør for ApoteksDivisionen
Så gik det forår, og det var et af de mere hektiske af slagsen. Mens
vi kiggede mod Christiansborg for at få en fornemmelse af, hvornår
moderniseringsrapporten ville komme og med hvilket udfald, så fik
vi så at sige en modernisering indefra. 1. marts ændrede ministeriet
væsentlige forhold i relation til de omkostningsbegrundede rabatter,
og fra starten af juni måned blev der sat begrænsning på apotekets
muligheder for at returnere lægemidler og få kreditering for de
pakninger, der ligger på apotekets lager.
Der var ikke meget tid til at forberede implementeringen af de nye
priskrediterings- og returneringsregler. I praksis havde apoteket en lille
uge til at få lageret ned til et niveau, der var tilpasset de nye regler.
Det kunne mærkes her i Nomeco. Normalt modtager vi omkring 2%
af alt det, vi sender til apotekerne, retur. Men i første uge af juni steg
returstrømmen til det dobbelte. Så der var travlt alle steder!
Til gengæld sker der vist ikke noget med den omtalte
moderniseringsrapport, der var lovet for over et halvt år siden.
Lige nu ser den ud til at ligge godt og trygt i en vindueskarm i et af
ministerierne. Der får den lov at ligge i hvert fald sommeren over, mens
ferien sænker sig over det politiske liv og resten af nationen.
kode
gs
2
kode
gs
3
kode
gs
4
2
NomecoNyt nr. 4 - juli 2013
kode
gs
Årsa
12
øren kan fo
I tilfælde af ud
odukter skal også
på dette. Leverand
se
el
yd
dfl
in
r
mmer. Udløbne pr
ha
nu
re
va
.
pr
.
vist) selv
kr
0
to for udløb, og
rer overstiger 5.00
varens påtrykte da
er
eft
er
ug
de returnerede va
to
st
hovedreglen, men
til grossisten sene
nummer. Dette er
re
va
.
pr
.
fortsat returneres
kr
0
15
bagatelgrænse på
bne produkter.
der er fortsat en
turnering af udlø
re
ke
ik
er
er
pt
ce
ter ac
enkelte producen
1
Årsa
Så det er vist bare at sige ’god sommer’ til alle!
lse (delrodukter30, da apoteket efter Sundhedsministerieeltsseopr, fanåtte
P’en af
AI
Udløbne p
r
rtsat gøre indsig
løb gælder CAP
kode
gs
Årsa
Hvorfor har ernæringsdrikke kort til udløb?
Årsa
3
Årsa
Nye regler for returnering og kreditering
5
ll)
dukter (reenca
ro
p
te
ld
a
k
e
s CAP 30.
g
re
a
de
lb
ti
sp
g
o
e
d
ldelse su
ka
re
ge
e
ba
tr
til
is
g
og
n
e
te
fr
ks
A
g i ta
registreringen
anent afregistrerin
st to uger efter af
es sene
I tilfælde af perm
al fortsat returner
sk
r
te
uk
od
pr
de
tilbagekaldelsen.
De afregistrere
r fået besked om
ha
et
ek
ot
ap
,
er
eller to uger eft
npriser.dk).
sletning fra Medici
g
di
rti
le
id
(m
g
in
er
i tilfælde af deaktiv
Dog gælder CAP 30
lagersaneringer
lgbare produkter/
Returnering af sa
CAP 30 gælder.
r
Defekte vaære
gen CAP.
ndringen - altså in
Berøres ikke af
mmer. P.t. har alle
mme varenu
af AIP
.
Ændring sim
30 pakninger af sa
r
fo
g
. pr. takstperiode
rin
ite
ed
kr
alt få
lgrænse på 150 kr
rende bagate
Man kan mak
30 og den eksiste
P
CA
t
lg
va
er
ør
leverand
3
Ernæringsdrik - et levnedsmiddel med langt udløb
Hvorfor har
ernæringsdrikke
kort til udløb?
Ernæringsdrikke har typisk en
holdbarhed på mellem 9 og 12
måneder og starter i øvrigt med
at blive sat i karantæne.
Ernæringspræparater er fødevarer med meget lang holdbarhed. ”Den lange holdbarhed på produkterne opnår vi igennem
systematisk varmebehandling, der gør produkterne kommercielt
sterile,” fortæller Marlene van Hauen, der er Product Manager
for Enteral Nutrition hos Fresenius Kabi. Hun forklarer, at der er
meget høj sikkerhed omkring ernæringsdrikkene. Man er nødt til
at observere en prøve fra hver batch i en længere periode for at
sikre sig, at der ikke udvikles mikroorganismer i drikken.
”Vores kvalitetskontrolafdeling sikrer, at varmebehandlingen
er effektiv ved at teste ingredienser og fysiske parametre samt
foretage mikrobiologisk test af det færdige produkt,” siger hun.
Ud over analysen af det enkelte produkt kvalitetskontrollerer
Fresenius Kabi råvarekilder, emballage og produktion, ligesom
hygiejnen på produktionsanlæggene bliver monitoreret.
Dermed starter alle ernæringspræparater med at blive lagt på
karantænelager, indtil prøven fra den pågældende batch er analyseret og godkendt. Det kan tage alt mellem 10 dage og en måned
at dyrke prøven, da man skal være 100% sikker på, at der ikke er
sporer eller bakterier i drikken, der kan udvikle sig.
Forskellig holdbarhed
Man kan undre sig over, at holdbarheden på ernæringsdrikke
svinger mellem 9 og 12 måneder. Det skyldes ifølge Lars Persson, Nordisk Supply Manager hos Nutricia, at producenten
skal sikre sig, at produktets stabilitetsdata (smag, duft, farve og
viskositet) er i orden i hele holdbarhedsperioden. ”Det er årsagen til, at et af vores mest solgte produkter har en holdbarhed på
4
NomecoNyt nr. 4 - juli 2013
12 måneder i pakninger med 200 ml, mens den komprimerede
version på 125 ml kan holde i højst 9 måneder. Der er den samme
mængde af f.eks. protein i, men der er brugt andre stoffer for at
kunne komprimere drikken. Vi arbejder intenst på at få forbedret
dette, så vores compact-produkt også kan holde 12 måneder. Det
håber vi vil lykkes.”
Forbrugerne køber ind til kortere tid
Karantæneperioden er blot ét af flere stop på produktets vej
fra fabrik til forbruger. Nutricias ernæringsdrikke produceres
eksempelvis i Holland, og efter frigivelsen fra karantænelageret
sendes de til Nutricias lager i Glostrup, hvorfra grossisten køber
dem. Og efter en periode på Nomecos lager, bliver de købt af et
apotek, hvor de også ofte ligger på hylden i en periode, før de
bliver solgt.
Ifølge Key Account Manager Brian Koch Jørgensen fra Nutricia frekventerer ernæringsshopperen apoteket ofte: ”Vi ved fra
undersøgelser, at det ofte er pårørende til brugeren, som indkøber
ernæringspræparaterne, og at de går på apoteket flere gange om
måneden. Det er ikke som medicin, hvor man måske køber ind til
flere måneder eller mere ad gangen. Desuden er brugerne ofte i
en behandling, der varer i en begrænset periode. Den er typisk på
tre måneder, hvor de skal have to Compact-drikke pr. dag.”
Dermed har forbrugerne ikke nødvendigvis brug for lange udløbstider, når de køber ernæringsdrikke, og derfor vil Nomeco nu
på forsøgsbasis sænke holdbarheden på enkelte ernæringsdrikke
til to måneder, når apoteket modtager den.
fakta
om ernæringspræparater
Ernæringspræparater
er ikke lægemidler, men
levnedsmidler. De hører
under kategorien ’fødevarer
til særlige medicinske
formål’, der sorterer under
Fødevarestyrelsen.
Ernæringspræparater kan erstatte
eller supplere den sædvanlige
kost. Der findes forskellige slags
ernæringspræparater (eksempelvis pulver,
drik og budding) i en række smagsvarianter.
Standardprodukterne er til personer, der
ikke har behov for en speciel diæt, men
på grund af sygdom, alvorlig svækkelse
eller lægeligt skøn ikke er i stand til at
indtage almindelig mad i tilstrækkelig
mængde. Specialprodukterne er beregnet
til personer, hvis sygdom kræver en speciel
diæt, og de må ikke markedsføres direkte
over for forbrugerne.
Ernæringspræparaterne må gerne stå i
apotekets selvvalg. Lægen kan ordinere
ernæringstilskud. Det sker på en grøn
ordinationsblanket, der gælder i et halvt år
(medmindre lægen har anført en kortere
periode), og hvor der ikke er begrænsning
på den mængde, man kan få udleveret.
Med en recept giver Sygesikringen 60 pct.
i tilskud til de præparater, der er optaget
på Sundhedsstyrelsens liste. Listen, der
opdateres 2-4 gange om året, kan ses på
Sundhedsstyrelsens hjemmeside
www.sst.dk - søg på ’Tilskudsberettigede
ernæringspræparater’.
Kilder: Tilskudshåndbogen,
Sundhedsstyrelsens hjemmeside m.m.
5
Stor fokus på innovation
Turbo på ITudviklingen
Web-shops:
Nomeco
har en m
ang
udvikle w
eb-shops eårig kompetenc
e
. Således
delen af
er langt s i at
de
tørsteeller enk e-handelsløsning
elta
er,
derstøtte poteker driver, u som kæder
dviklet a
s af Nom
f og uneco. End
Nomeco
videre la
i 2010 de
ncerede
n meget
naleshop
populære
,h
persokan besti vorfra apotekets
m
lle og be
tale apote edarbejdere
tekniske
ksvarer. S
løs
amme
som neto ning er anvendt i
den web
p er åbne
-shop,
t for salg
af spotva
rer.
e:
n
o
h
P
i
l
i
t
p
p
A
app
gøre en kunne
ig
d
r
fæ
at
vil
o er ved medicin”, som
Nomec
r kan
in
e
H
m
Find
one.
”
h
t
iP
e
l
ld
ti
a
k
er lige
atis
ades gr tek og se, om d skal
lo
n
w
o
d
n
po
del, ma
de sit a
man fin er det lægemid ed at blive
u
rv
her og n lager. App’en e ret.
å
å
p
e
,
til eft r
bruge
nceres
la
g
o
t
teste
Nomeco har konstant fokus på udviklingen, og IT er en logisk del af
dette. ”Vi udvikler på mange forskellige fronter, og vi er hele tiden
opmærksomme på, hvad den nye teknologi kan give af fordele for
apotekerne, for apotekernes kunder og for os selv. Vi har også meget
fokus på at videreudvikle de mange IT-relaterede services og selvbetjeningsløsninger, vi tilbyder apotekerne. Alt det kan lade sig gøre, fordi vi har fuldt moderne IT-systemer, der teknisk er i stand til at håndtere alle forbedringer,” fortæller Nomecos IT-direktør Preben Nielsen.
Han giver her et overblik over nogle af de vigtigste IT-forbedringer, der
er blevet gennemført det sidste års tid, eller som er på vej.
:
r
e
r
d
r
o
r
u
t
e
r
e
k
is
n
Elektro
o IT har
omgang Cit
te
rs
fø
i
d
e
retursySammen m
elektronisk
t
e
t
le
ik
v
d
skal udfylde
Nomeco u
ke længere
ik
t
ke
te
o
p
arer. Det
stem, så a
med returv
e
ls
e
d
in
rb
allerede
papirer i fo
rordre, der
tu
re
n
e
d
t
øres til
betyder, a
k kan overf
is
n
o
tr
k
le
e
,
dlingen og
laves i C2
returbehan
r
e
tt
le
t
e
D
kreditnoNomeco.
stedelse af
d
u
g
rti
u
h
vrigt kunne
sikrer en
ota vil så i ø
n
it
d
re
k
e
n
måde som
taen. Den
på samme
sk
ti
a
m
to
u
a
r. Endvidere
bogføres
releverance
va
d
ve
e
rn
turordre en
fakturae
ktroniske re
le
e
n
e
d
r
e
erede, når
indehold
, så man all
e
ic
rv
e
-s
b
e
sked om,
ekstra w
aren, får be
rv
tu
re
r
ke
t er mulig
man pak
overhovede
re
va
e
n
n
e
d
hvorvidt
.
at returnere
g
ed Cito IT o
i testfasen m Nomeco
r
e
t
e
m
e
st
Retursy
mmeren.
drift efter so -udbydere om at
forventes i
e IT
r.
ed de øvrig
res systeme
er i dialog m
sningen i de
lø
re
te
n
e
implem
6
NomecoNyt nr. 4 - juli 2013
Pharma Info-Ba
se:
I 2012 intr
od
anbefales uceret Nomeco e
nd
som midd
el mod de atabase med ’mo
lægemidle
dv
n eller de
r, som ka
bivirkning irkningsvarer ’, de
n ordinere
på at få d
rk
er ved de
s på rece
atabasen
pt. Og i fo
omkring 4 an
bredt ud
er at styrk
rå
.9
ti
re
l
00
en
ea
t 2013 ble
v der sat
personale poteks faglige råd større del af Nom
tu
e
givning o
i rådgivnin
g være en cos kunder. Målsæ rbo
g
af Nomec
tningen
støtte for
o, der bas ssituationen. Data
ap
basen er
erer sig p
snart bliv
udviklet o otekets
å de bivir
er der de
kn
g bliver v
suden ko
edligehold
blet mærk inger, som DLI ha
r registre
evarer på
Database
ret. Mege t
mærkeva
n er i drift
t
rer.
i C2 og Ap
om at få d
oteksdata
en integre
, og Nom
re
Der har a
eco
llerede væ t i PharmaNet. De
t forvente er i dialog med Da
ret mang
mangedo
taPharm
e tusinde
s at ske i
blet, når
løbet af e
fo
PharmaN
fteråret.
et-apotek respørgsler i data
basen, og
erne kom
mer på.
det vil bli
ve
iPad:
-løsning,
uceret for en iPad
od
tr
in
e
er
ek
ot
at man kan
Nomeco-ap
ne. Det betyder,
er
ng
ni
Sidste år blev alle
øs
el
ic
rv
ktioner i
il tilgang til se
kellige arbejdsfun
rs
fo
der giver en mob
de
i
m
de
e
valgte serviceog integrer
pc. En række ud
r
æ
tage dem med sig
on
ati
st
en
naliteter og
re bundet til
r iPad’ens funktio
tte
ny
stedet for at væ
ud
de
så
ituationen.
sset specielt,
med rådgivningss
lse
de
løsninger er tilpa
in
rb
fo
i
is
ne service– eksempelv
iPad’en ved at åb
fra
gå
apotekets behov
til
an
m
n
sløsninger
eløsninger ka
syv selvbetjening
er
.
P.t
De øvrige servic
e.
id
es
m
otekerne.
omecos hjem
ads i brug på ap
iP
0
løsningerne på N
20
er
ov
t
ng
og der er la
tilpasset iPad’en,
mmunikalser på at gøre ko
be
ræ
st
be
os
ec
række nye
g del af Nom
ek papirløst. En
ot
ap
iPad’en er en vigti
og
o
ec
om
tiden på at
en mellem N
o arbejder hele
ec
tionen og dialog
om
N
og
,
en
jde med bruer i støbeske
er i tæt samarbe
sk
t
funktionaliteter
De
r.
ge
in
sn
terende lø
nger og forslag.
forbedre de eksis
med tilbagemeldi
er
m
m
ko
e
nd
gerne, som løbe
Batch og u
d
løb:
IT-mæ
ss
udløbs igt har Nom
eco be
styring
ny
har væ
i
ret et de sidste kn ttet batch- o
krav i v
ap 20
g
retnin
år,
or
g,
har p.t Nomeco He es leverandø idet det
alt
.t
rr
i gross aget det i br hCare Logis ettede fortics. N
istfunk
ug ved
omeco
tionen
køle- o
til at im
.D
g
p
grossis lementere d ermed er No narkovarer
tf
m
e
1. april unktionen, in nye GDP-kr eco klar
av fuld
2014.
den dis
tu
se bliv
er et k d i
rav fra
Automatisk bogføring af fak
tu
Elektronisk for
produktreklam mular til
ationer:
raer i C2:
Apoteker med C2
behøver ikke læ
ngere manuelt bo
Nomeco hver m
gføre ordren fra
orgen. Det sker
nu helt automati
blevet overflødig,
sk
.
Go
dkendelsen er
da Nomeco og Ci
to IT (der står ba
har synkronisere
g apotekssystem
t deres ordresys
et C2)
temer, så eventu
bliver overført til
elle ændringer i
C2. Faktura og or
ordren
dre vil derfor altid
stemme.
Den automatiske
bogføring er som
sagt i produktion
under aftestning
i C2 og er desude
i DataPharm. De
n
r forventes den
september.
at være klar med
io
kke opd og træ mein
å
g
t
til selv a Der er program l
adgang
u
n
r
gang ti
idere.
a
h
visor
skal rev rne kun får ad otek.
e
e
r
d
s
t
r,
e
e
k
Apote
apotek
revisore ågældende ap en
r om de
p
ang, så
lysninge ciel revisoradg øgletal for det rne ville undgå r
n
e
p
g
e
s
r
k
is
de e
ud elle
ret en
økonom ere apoteker, række tallene
e
t
n
a
v
t
fl
de rele et ønske fra
selv at
ar
d enten
e
m
s
e
Dette v
c
ro
ne
anuel p
re det.
rne kun
tung m
m at gø
o
o
c
evisore
e
r
g-in.
m
å
s
o
lo
,
N
7
2
bede
et 17
t 201
e
tt
r
e
å
r
r
p
e
o
ft
eco har
r klar i e
talen va gnskabet. Nom
r
o
p
r
o
Revis
l årsre
e den ti
anvend
l:
a
t
r
o
p
r
o
s
i
v
e
R
I dette fo
rår har N
omeco in
produktr
troducere
eklamati
td
on (kode
produktr
4
-varer). N en elektroniske
ekla
år apote
hurtigst m mation, skal den
ket har e
for patie
uligt retu
n
nts
r
være en
fejl, der e til Nomeco og pro ikkerhedens sky
ld
r så alvor
ducenten
kaldelse.
lig, a
. Det kan
De
jo
sendes ti rfor skal apoteke t den kan føre til
l såvel No
t
e
meco som udfylde en web-f n tilbageat det fe
o
jlbehæft
r
p
m
roduce
ular, d
ede prod
munikati
ukt er på nten for at advare er
onsvejen
v
om
e
j.
fra apote
arbejdsg
k til levera Dermed afkortes ,
angen sm
komnd
idiggøres
betydelig ør betragteligt, o
t på denn
g
Web-form
e måde.
u
Derefter laren er ved at bli
vil den lig
ve testet
på udvalg
ge på ser
altid find
vice
te a
ed
alle apote en frem online. L løsningerne, og a poteker.
poteket k
øsningen
ker, der e
an
vil være
r kunder
tilgænge
hos Nom
lig for
eco.
7
Nye principper for anprisning af
CREMER OG
ANDEN KOSMETIK
En ny kosmetikforordning er netop trådt i kraft, og den
forpligter bl.a. distributørerne at tilse, at reglerne for
mærkning er overholdt. Dog er det endnu ikke besluttet,
om det skal forbydes at skrive ’fri for …’ på produkterne.
Fra 11. juli 2013 blev der indført fælles regler for kosmetik i hele EU. Den ny kosmetikforordning skal både
sikre et højt niveau af forbrugerbeskyttelse og samtidig
sikre varers fri bevægelighed i EU.
I praksis betyder den nye forordning, at distributøren
har fået et medansvar for, at produkterne overholder
reglerne. Dermed skal Nomeco (og i princippet også
apoteket) nu kontrollere produkterne og sikre sig, at
de er mærket korrekt, at produktinformation og anden
tekst på pakningen (også) står på dansk, og at produktet ikke er udløbet.
Ud over sprogkravet er der en række detaljerede krav
om, hvordan produkterne skal mærkes og med hvad.
Dette burde være implementeret nu, da producenterne har haft en overgangsperiode siden 11. januar 2010,
hvor forordningen trådte i kraft, til at få mærkningen
på plads.
Hvad med anprisning?
Til gengæld ligger det endnu ikke helt fast, hvordan
kosmetiske produkter fremover må anprises. Man er
enedes om de principper, der er nævnt nedenfor. Men
i Europakommissionen diskuterer man stadig, hvorvidt
producenten skal have lov til at anprise kosmetikproduktet ved at skrive, hvad det ikke indeholder.
fakta
Hvad er et
kosmetisk
produkt?
”Spørgsmålet er, om det fortsat skal være tilladt at
skrive eksempelvis ’uden parfume og alkohol’ på en
creme. Argumentet for at forbyde denne ’free offanprisning’ er, at man kommer til at fremhæve sit
produkt fremfor andre, som ikke indeholder noget
ulovligt. Sagt med andre ord kommer man altså til at
nedgøre fuldt ud lovlige ingredienser,” fortæller produktchef Tina Skou fra Nomeco.
Hun er ikke specielt begejstret ved tanken om, at det
kan blive forbudt at skrive ’parabenfri’ på et produkt:
”Vi anslår, at over halvdelen af de kosmetiske produkter, der i dag sælges på apotekerne, er mærket med, at
de er fri for bestemte indholdsstoffer. Det er jo noget,
mange forbrugere efterspørger og forventer at kunne
finde på apoteket, og hvis man fjerner mærkningen,
bliver det mere besværligt for forbrugerne. Så skal de
hver gang nærlæse ingredienslisten på produktet for
at se, hvad det indeholder. Det bliver dermed sværere
for forbrugerne at tage den rigtige beslutning. Og vi
mener ikke, det er en anprisning, men en oplysning til
forbrugerne.”
Ingen tør spå om, hvornår der foreligger en beslutning
om at forbyde denne form for anprisning, og hvilken
form forbuddet får. Men der kan tidligst komme en
afklaring til oktober 2013.
”Vurderingen af, om et produkt er et kosmetisk produkt, skal foretages på grundlag af en vurdering af de enkelte produkter under hensyntagen til alle deres egenskaber. Kosmetiske produkter
kan være cremer, emulsioner, lotioner, geler og olier til huden, ansigtsmasker, farvede underlag
(i flydende og fast form samt pudder), ansigtspudder, badepudder, talkum, toiletsæbe, deodorantsæbe, parfumer, former for »eau de toilette« og »eau de Cologne«, badeprodukter (salte,
skumbade, olier, geler), hårfjerningsprodukter, deodoranter og antitranspirationsprodukter,
hårfarvestoffer, permanent- og udtrækningsvæsker samt hårsætningsprodukter, hårvandondulationsvæsker, hårvaskeprodukter (lotioner, tørshampoo og shampoo), diverse hårplejeprodukter
(lotioner, cremer, olier), friserprodukter (lotioner, lakker, brillantiner), barberprodukter (sæbe,
barberskum, lotioner), makeup og renseprodukter, læbemakeup, læbepomader m.v., tand- og
mundplejeprodukter, negleplejeprodukter og neglelak, produkter til udvortes intim pleje, sololier m.v., produkter til solbruning uden sol, blegeprodukter til huden og produkter mod rynker.”
EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1223/2009
af 30. november 2009 om kosmetiske produkter
8
NomecoNyt nr. 4 - juli 2013
6
Hvordan må man anprise cremer i fremtiden?
Kilde: Anprisningsforordningen
principper for anprisninger
Der er i den nye kosmetikforordning vedtaget et sæt
fælles kriterier for anprisninger, som skal være nyttige,
forståelige, pålidelige og sætte forbrugeren i stand til at træffe
informerede valg. De seks principper er:
1. Rigtighed – f.eks. må der kun stå, at et produkt indeholder
fugtgivende aloe vera, hvis produktet rent faktisk er
fugtgivende
2. Dokumentation – anprisninger skal understøttes af
tilstrækkelig og verificerbar dokumentation
3. Ærlighed – man må i sin præsentation ikke love mere, end
der er dokumentation for
4. Rimelighed – man må ikke nedgøre konkurrenter eller
ingredienser, der anvendes lovligt
5. Beslutning på velinformeret grundlag – anprisningerne
skal være klare og forståelige
6. Overholdelse af lovbestemte krav – f.eks. er det ikke tilladt
at anprise produktet med, at det er lovligt, eller at det er
godkendt af en myndighed
DET KAN
BLIVE FORBUDT
AT SKRIVE:
Uden parfume
Ikke tilsat konserveringsmidler
Uden parabener
Uden hormonforstyrrende stoffer
Alkoholfri
9
Interview: 4 skarpe til direktøren
Kort nyt
Sommersjov
og godt humør
Den gode sommerstemning stiger
endnu en grad på apoteket, når man
giver en gave. Især når gaven er til børnene. Derfor sender Nomeco nu et parti
bøllehatte og badebolde til de apoteker,
der har takket ja til udvalgsvarer. Bøllehatten er enten blå eller lyserød, og
badebolden forestiller en vandmelon.
Det skal nok gøre stor lykke. Hvordan de
deles ud, bestemmer apoteket selv. Det
vigtigste er, at kunderne, og ikke mindst
kundernes børn, bliver glade for gaven!
S VA G E S M
E RT ES T IL L
E R E:
OVERGANGSORDNING
FOR MÆRKNING AF
STORE PAKNINGER
Der kan stadig stå ’Håndkøb’ på de
store pakninger med Panodil og andre svage smertestillende lægemidler – også når de fra 30. september
bliver receptpligtige.
Sundhedsstyrelsen oplyser, at
der er lavet en overgangsordning
vedrørende mærkning og indlægsseddel, så disse først behøver være
implementeret på apotekernes
hylder fra 30. september 2015. Dog
skal den opdaterede indlægsseddel
være uploadet i www.indlaegssedler.dk senest den 31. marts 2014.
TEMAPLAKATER MED UDVALGSVARER
Sommer, festival, sport, rejser, hårpleje.
Det er blot nogle af emnerne for de
temaplakater, der nu er tilgængelige
for alle på serviceløsningerne (se under
Udvalgsvarer og Temaplakater). Her
er mange forskellige sæsonrelevante
emner at vælge imellem – og flere vil
komme til.
LIBERALISERING
- Nomeco har ikke skiftet holdning
Har Nomeco ændret
holdning til en
liberalisering?
Henrik: Overhovedet ikke. Vores grundholdning er fortsat, at
vores nuværende apotekssystem er det bedste, man kan få, da
det både giver høj sikkerhed, god tilgængelighed og et stærkt
fagligt miljø. Medicin skal sælges inden for sundhedssektorens
rammer og hører basalt set ikke hjemme i detailhandlen. Det
har vi altid ment, og vi har ved enhver given lejlighed slået fast,
at vi går ind for at bevare systemet, som det er i dag. Dermed
ikke sagt, at der ikke kan være områder, hvor systemet trænger
til en modernisering. Men hele fundamentet omkring farmaceutisk ejerskab og bæredygtige apoteksenheder skal man efter
vores mening ikke ændre på.
Hvorfor siger du så
til MedWatch, at
Nomeco nu er klar
til at eje apoteker?
Hvad vil Nomeco
gøre, hvis vi får
en liberalisering?
Hvert tema indeholder 3
skilte: En inspirationsplakat
og to prisskilte. Plakat
og prisskilt kan bruges
sammen eller hver for sig,
og man kan selv redigere i
overskrifter og priser.
Nomecos adm. direktør, Henrik Kaastrup, blev den 4. juni i det
elektroniske nyhedsmagasin MedWatch citeret for at sige, at
Nomeco er klar til at overtage apoteker, hvis en liberalisering af
apotekerne bliver en realitet i en fjern fremtid. Hvad mener han
egentlig med det? Har Nomeco pludselig ændret sin strategi og
holdning til en eventuel liberalisering? Vi har spurgt Henrik:
Henrik: Det er et helt og aldeles hypotetisk spørgsmål.
For jeg tror ikke, liberaliseringen kommer, og jeg ønsker det
heller ikke. Vi har jo endnu ikke set moderniseringsudvalgets rapport, der indtil videre er over et halvt år forsinket.
Dog vil jeg være meget overrasket, hvis den indeholder en
anbefaling om at liberalisere sektoren, da stort set alle er
enige om, at det er en rigtig dårlig ide. Men hvis der helt
stik imod alle forventninger skulle vise sig et politisk flertal
for, at apoteksmarkedet bliver givet frit, og dagligvarehandlen, Matas og grossisterne får mulighed for at drive apoteker - altså vertikal integration - så må vi jo se på situationen
til den tid. Vi vil selvfølgelig agere ud fra de muligheder,
markedet giver. At påstå andet ville efter min mening være
helt utroværdigt.
Henrik: MedWatch bragte i starten af juni
måned et interview med mig, hvor der i underrubrikken står, at Nomeco er klar til at overtage
apoteker for at kompensere for faldet i indtjening på grossist-markedet for lægemidler. Men
det er, hvad man kalder ’en kraftig journalistisk
stramning’. Vi har ingen ambitioner om at blive
apoteksejer, og jeg mener fortsat, at danskerne i
dag har apoteker af verdensklasse. Derfor ønsker
vi ikke en ændring af apotekssystemet i en mere
liberaliseret retning.
Har du fået
reaktioner på
artiklen?
Henrik: Nomecos kunder ved godt, hvad
Nomeco generelt står for – og i særdeleshed
i relation til spørgsmålet om liberalisering.
Men ja, jeg har fået en del drillende kommentarer i retning af: ”Hvor meget vil du give
for mit apotek?”. Det er vel udtryk for, hvad
man kan kalde ’god værkstedshumor’, så det
tager jeg med et smil.
Hent temaskiltene på
serviceløsningerne.
10
NomecoNyt nr. 4 - juli 2013
11
Udgiver: Nomeco A/S, Borgmester Christiansens Gade 40, 1790 København V, Telefon 36 45 45 36 - www.nomeco.dk
Ansv. redaktør: Peter Lørup, direktør for ApoteksDivisionen, [email protected]
Redaktør og skribent: Merete Wagner Hoffmann, kommunikationschef, [email protected]
Skribent:
Casper Koch Villumsen, kommunikationsmedarbejder, [email protected]
Layout: Christa Job, [email protected]
Oplag: 1800 stk.
Udkommer: Hver anden måned - næste gang september 2013
Gør sommeren endnu bedre
ved at nyde en god vin eller
drink på terrassen. Der er nok
at vælge imellem i Nomecos
nye vinbrochure!
Masser af nye,
spændende vine
Så er Nomecos nye vinbrochure netop udkommet og er vedlagt dette nummer af NomecoNyt.
Denne gang er der masser af nye tilbud! Hele
28 nye vine har fundet vej til sortimentet denne
gang. Alle vinene sælges til stærkt konkurrencedygtige priser, der ligger langt under vejledende
udsalgspris.
Størstedelen af nyhederne er helt nye vine, vi
ikke har haft med før, eller hvor vi nu har vinen i
endnu en spændende variant. Det gælder eksempelvis Champagnen Taittinger, som nu kan fås i en
rosé-udgave.
Vi har også fulgt opfordringen til at få visse typer
vin i større flasker. Eksempelvis fås Taittinger nu i
både 75 cl, 1½ liter, 3 liter og 6 liter, så der skulle
være nok til alle gæsterne. Også en af de klassiske
Barolo-vine er nu at finde i magnum-udgave.
Endelig er intet mindre end ’verdens bedste rom’
blevet en del af Nomecos sortiment, og det er
vel næsten en påstand, som man er nødt til at
efterprøve.
Vil du vide mere om de enkelte vine, så find
informationerne online: På serviceløsningerne
er en opdateret liste over årgange og priser, og
på Nomecos personaleshop, hvor du også køber
vinen, finder du en beskrivelse af de enkelte vine.
12
NomecoNyt nr. 4 - juli 2013
www.nomeco.dk

Similar documents