Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal

Comments

Transcription

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal
Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
06.07.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X, S
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
06.07.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 13/00039-37 Informasjon knyttet til NVEs flomvarsel
Sak:
Regional beredskap - Regionalt beredskapsutvalg i Helse Sør-Øst
Avsender:
Helse Sør-Øst RHF
Journaldato:
06.07.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Kommunikasjonsenheten
Dok. dato:
03.07.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
004
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 13/00071-18 Kontaktinformasjon Helse Sør-Øst RHF - sommer 2015 - korrigering
Sak:
Ferieavvikling i Helse Sør-Øst
Avsender:
Helse Sør-Øst RHF
Journaldato:
06.07.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Direktørens stab
Dok. dato:
06.07.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
252
Dok.:
Utgående internt produsert, 13/00378-5 Ny arbeidsavtale
Sak:
P-mappe - Avskjermet
Mottaker:
Allan Jørgensen
Journaldato:
06.07.2015
Tilg. kode:
Offl §23 første ledd
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
02.07.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 13/00418-4 Ny arbeidsavtale og avtale om engasjement
Sak:
P-mappe - Avskjermet
Mottaker:
Anne Karine Dihle
Journaldato:
06.07.2015
Tilg. kode:
Offl §23 første ledd
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
02.07.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 13/00481-21 Arbeidsbekreftelse
Sak:
P-mappe - Avskjermet
Mottaker:
Christophe Gras
Journaldato:
06.07.2015
Tilg. kode:
Offl §23 første ledd
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
03.07.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 13/00550-8 Ny arbeidsavtale
Sak:
P-mappe - Avskjermet
Mottaker:
Geir Ove Karlsson
Journaldato:
06.07.2015
Tilg. kode:
Offl §23 første ledd
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
02.07.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
06.07.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X, S
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
06.07.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 13/00562-12 Arbeidsavtale
Sak:
P-mappe - Avskjermet
Mottaker:
Grethe Månum
Journaldato:
06.07.2015
Tilg. kode:
Offl §23 første ledd
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
03.07.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 13/00575-3 Ny arbeidsavtale
Sak:
P-mappe - Avskjermet
Mottaker:
Gunn Marit Tobiassen
Journaldato:
06.07.2015
Tilg. kode:
Offl §23 første ledd
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
02.07.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 13/00633-21 Spesialavtale - IA
Sak:
P-mappe - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
06.07.2015
Tilg. kode:
Offl §23 første ledd
Saksbehandler:
Seksjon RMN
Dok. dato:
02.07.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Internt notat uten oppfølging, 13/00633-33 Samlet oversikt over sykefraværsoppfølging pr 280615
Sak:
P-mappe - Avskjermet
Mottaker:
Journaldato:
06.07.2015
Tilg. kode:
Offl §23 første ledd
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
03.07.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 13/00633-34 Legeerklæring
Sak:
P-mappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
06.07.2015
Tilg. kode:
Offl §23 første ledd
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
01.07.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 13/00633-35 Erklæring fra psykologspesialist
Sak:
P-mappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
06.07.2015
Tilg. kode:
Offl §23 første ledd
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
24.06.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
06.07.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X, S
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
06.07.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 13/00633-36 Vedrørende tilbakeføring til arbeid
Sak:
P-mappe - Avskjermet
Avsender:
Den norske legeforening
Journaldato:
06.07.2015
Tilg. kode:
Offl §23 første ledd
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
16.12.2014
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 13/00654-9 Ny arbeidsavtale
Sak:
P-mappe - Avskjermet
Mottaker:
Ingvild Dahl
Journaldato:
06.07.2015
Tilg. kode:
Offl §23 første ledd
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
02.07.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 13/00662-10 Bekreftelse på mottatt oppsigelse av stilling som psykologspesialist
Sak:
P-mappe - Avskjermet
Mottaker:
Jan Egil Stubberud
Journaldato:
06.07.2015
Tilg. kode:
Offl §23 første ledd
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
03.07.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 13/00680-4 Ny arbeidsavtale
Sak:
P-mappe - Avskjermet
Mottaker:
Jon Ivar Sørland
Journaldato:
06.07.2015
Tilg. kode:
Offl §23 første ledd
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
02.07.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 13/00780-6 Bekreftelse på opphør av arbeidsforhold grunnet overgang til uførepensjon
Sak:
P-mappe - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
06.07.2015
Tilg. kode:
Offl §23 første ledd
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
25.06.2014
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 13/00798-7 Ny arbeidsavtale
Sak:
P-mappe - Avskjermet
Mottaker:
Margrethe Hoen
Journaldato:
06.07.2015
Tilg. kode:
Offl §23 første ledd
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
02.07.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
06.07.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X, S
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
06.07.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 13/00820-7 Tilbud om vikariat
Sak:
P-mappe - Avskjermet
Mottaker:
Marianne Marki
Journaldato:
06.07.2015
Tilg. kode:
Offl §23 første ledd
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
03.07.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 13/00850-2 Melding om yrkesskade eller yrkessykdom påført under arbeid - TQM 8237
Sak:
P-mappe - Avskjermet
Mottaker:
NAV Nesodden
Journaldato:
06.07.2015
Tilg. kode:
Offl §23 første ledd
Saksbehandler:
Seksjon HS
Dok. dato:
22.06.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 13/00942-10 Tilbud om prosjektstilling 011015 - 300916
Sak:
P-mappe - Avskjermet
Mottaker:
Sophie Karlsen Doverby
Journaldato:
06.07.2015
Tilg. kode:
Offl §23 første ledd
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
03.07.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 13/00997-7 Kopi av brev - Bekreftelse på mottatt søknad om alderspensjon
Sak:
P-mappe - Avskjermet
Avsender:
Oslo Pensjonsforsikring AS
Journaldato:
06.07.2015
Tilg. kode:
Offl §23 første ledd
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
01.07.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 13/01055-22 Tilbud om prosjektstilling
Sak:
P-mappe - Avskjermet
Mottaker:
Nina Enersen
Journaldato:
06.07.2015
Tilg. kode:
Offl §23 første ledd
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
03.07.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 13/01055-23 Tilbud om prosjektstilling - korrigert
Sak:
P-mappe - Avskjermet
Mottaker:
Nina Enersen
Journaldato:
06.07.2015
Tilg. kode:
Offl §23 første ledd
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
03.07.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
06.07.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X, S
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
06.07.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 13/01098-13 Opplæringsrettigheter til pasienter ved SunHF
Sak:
Samarbeidet mellom Sunnaas sykehus og Akershus fylkeskommune angående SSKS - Logopedtilbud til pasienter
Avsender:
Akershus fylkeskommune
Journaldato:
06.07.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Direktørens stab
Dok. dato:
23.06.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
011
Dok.:
Internt notat uten oppfølging, 13/01370-27 Signert avtale om unntak fra arbeidsmiljølovens arbeidsbestemmelser mellom
SunHF og tillitsvalgte for NSF og Fagforbundet ved avdeling 2
Sak:
Avtaler og protokoller SunHF
Mottaker:
Journaldato:
06.07.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
02.07.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
250
Dok.:
Internt notat uten oppfølging, 13/01370-28 Signert avtale om unntak fra arbeidsmiljølovens arbeidsbestemmelser mellom
SunHF og tillitsvalgte for NSF og Fagforbundet ved avdeling 3
Sak:
Avtaler og protokoller SunHF
Mottaker:
Journaldato:
06.07.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
02.07.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
250
Dok.:
Utgående internt produsert, 13/01629-6 Tilbud om timelønnet arbeid ved Sunnaas sykehus HF
Sak:
P-mappe - Avskjermet
Mottaker:
Kristine Rottem Møskeland
Journaldato:
06.07.2015
Tilg. kode:
Offl §23 første ledd
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
03.07.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 14/00241-16 Ny arbeidsavtale
Sak:
P-mappe - Avskjermet
Mottaker:
Hege Johanne Teslo
Journaldato:
06.07.2015
Tilg. kode:
Offl §23 første ledd
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
02.07.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/00480-4 Forespørsel om journal - Avskjermet
Sak:
Forespørsel om journal - Avskjermet
Avsender:
Sparebank 1 Skadeforsikring AS
Journaldato:
06.07.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Ressursenheten
Dok. dato:
26.06.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
423
Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
06.07.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X, S
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
06.07.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00006-101 Refusjonskrav til mentor - 240114 - 230414 - Avskjermet
Sak:
Felles p-mappe for studenter i praksis - Arbeidspraksis 2015
Mottaker:
NAV skanning
Journaldato:
06.07.2015
Tilg. kode:
Offl §23 første ledd
Saksbehandler:
Service & teknikk
Dok. dato:
02.07.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00247-4 Implementering av endringer til ventelistebrevene iht endring i Pasient- og
brukerrettighetsloven 011115
Sak:
Arbeidsgruppe vedrørende endring av pasient- og brukerrettighetsloven -
Avsender:
Helse Sør-Øst RHF
Journaldato:
06.07.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Klinikk
Dok. dato:
03.07.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
413
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00361-5 Tilbud om Lærlingeplass ved Sunnaas sykehus HF
Sak:
Utl 2401609910 - Lærling i helsearbeiderfaget - Frist 300615
Mottaker:
Jelena Anikanova
Journaldato:
06.07.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
06.07.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00363-2 Utsendelse - NPE Erstatningssak 2015/05210 - Avskjermet
Sak:
NPE Erstatningssak 2015/05210 - Avskjermet
Mottaker:
Norsk pasientskadeerstatning
Journaldato:
06.07.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Klinikk
Dok. dato:
06.07.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
432
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00374-5 Godkjent lærekontrakt - Helsearbeiderfaget
Sak:
P-mappe - Avskjermet
Avsender:
Akershus fylkeskommune
Journaldato:
06.07.2015
Tilg. kode:
Offl §23 første ledd
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
02.07.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00415-2 Forespørsel om journal - Avskjermet
Sak:
Forespørsel om journal - Avskjermet
Mottaker:
Sparebank 1 Skadeforsikring AS
Journaldato:
06.07.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Ressursenheten
Dok. dato:
06.07.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
423
Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
06.07.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X, S
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
06.07.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00434-2 Cel-Fi - signerte avtaler
Sak:
Telenor avtale - Cel-fi
Mottaker:
Nordialog
Journaldato:
06.07.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
IKT-enheten
Dok. dato:
03.07.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
043
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00449-2 Signert arbeidskontrakt for timelønnet arbeid som testassistent fom 060715 tom
150815
Sak:
P-mappe - Avskjermet
Avsender:
Haakon Drews
Journaldato:
06.07.2015
Tilg. kode:
Offl §23 første ledd
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
01.07.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00449-3 Signert erklæring for tuberkulose og MRSA - Avskjermet
Sak:
P-mappe - Avskjermet
Avsender:
Haakon Drews
Journaldato:
06.07.2015
Tilg. kode:
Offl §23 første ledd
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
03.07.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00449-4 Signert taushetserklæring
Sak:
P-mappe - Avskjermet
Avsender:
Haakon Drews
Journaldato:
06.07.2015
Tilg. kode:
Offl §23 første ledd
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
03.07.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Internt notat uten oppfølging, 15/00456-4 Timelister 2005 - 04
Sak:
Timelister 2005
Mottaker:
Journaldato:
06.07.2015
Tilg. kode:
Offl §23 første ledd
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
06.07.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
239
Dok.:
Internt notat uten oppfølging, 15/00456-5 Timelister 2005 - 05
Sak:
Timelister 2005
Mottaker:
Journaldato:
06.07.2015
Tilg. kode:
Offl §23 første ledd
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
06.07.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
239
Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
06.07.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X, S
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
06.07.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Internt notat uten oppfølging, 15/00456-6 Timelister 2005 - 06
Sak:
Timelister 2005
Mottaker:
Journaldato:
06.07.2015
Tilg. kode:
Offl §23 første ledd
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
06.07.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
239
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00457-3 Vitnemål og attester
Sak:
P-mappe - Avskjermet
Avsender:
Gabriele Friis
Journaldato:
06.07.2015
Tilg. kode:
Offl §23 første ledd
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
01.07.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00466-2 Søknad og CV - Helsefagarbeider/omsorgsarbeider/hjelpepleier - st. ref.
(2698688432)
Sak:
Helsefagarbeider/omsorgsarbeider/hjelpepleier HS team 6 - st. ref. 2698688432
Avsender:
Karol Ira Mae Ilagan
Journaldato:
06.07.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
02.07.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00466-3 Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider/omsorgsarbeider/hjelpepleier HS team
6 - st. ref. 2698688432
Sak:
Helsefagarbeider/omsorgsarbeider/hjelpepleier HS team 6 - st. ref. 2698688432
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
06.07.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
02.07.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00466-4 Søknad og CV - Helsefagarbeider/omsorgsarbeider/hjelpepleier - st. ref.
(2698688432)
Sak:
Helsefagarbeider/omsorgsarbeider/hjelpepleier HS team 6 - st. ref. 2698688432
Avsender:
Rhona Chau
Journaldato:
06.07.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
04.07.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00466-5 Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider/omsorgsarbeider/hjelpepleier HS team
6 - st. ref. 2698688432
Sak:
Helsefagarbeider/omsorgsarbeider/hjelpepleier HS team 6 - st. ref. 2698688432
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
06.07.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
04.07.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
06.07.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X, S
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
06.07.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00478-1 Forespørsel om journal - Avskjermet
Sak:
Forespørsel om journal - Avskjermet
Avsender:
Gjensidige Forsikring ASA
Journaldato:
06.07.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Ressursenheten
Dok. dato:
01.07.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00479-1 Forespørsel om journal - Avskjermet
Sak:
Forespørsel om journal - Avskjermet
Avsender:
Fredrikstad kommune
Journaldato:
06.07.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Ressursenheten
Dok. dato:
30.06.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00480-1 Forespørsel om journal - Avskjermet
Sak:
Forespørsel om journal - Avskjermet
Avsender:
Advokatfirmaet Halvorsen & Co
Journaldato:
06.07.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Ressursenheten
Dok. dato:
01.07.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
423