Rettleiing Enivest Mobilt Breiband Trådlaust 3G

Transcription

Rettleiing Enivest Mobilt Breiband Trådlaust 3G
Enivest Mobilt Breiband
Installasjonsrettleiing trådlaust 3Gmodem
Nettside: www.enivest.no
Telefon: 57 00 91 00
E-post: [email protected]
Dette er ei detaljert rettleiing på korleis du koplar PCen din til det trådlause 3G-modemet og
korleis du stiller inn det trådlause 3G-modemet til å fungere på Enivest Mobilt Breiband. Det
er viktig at du følgjer installasjonen som vist i denne rettleiinga.
Klargjer det trådlause 3G modemet:
1. Sett inn SIM-kort i routeren.
2. Koble modemet til PC ved hjelp av medfølgande kabel, evt koble den til straumnettet.
3. I displayet til routeren står det “Enter Pin”
Koble PCen til det trådlause 3G-modemet:
4. Finn det trådløse nettverket til 3G-modemet og velg “Koble til”. Du finn navnet til det
trådlause nettverket enten på baksida av 3G-modemet eller på innsida av lokket til
modemet.
5. Legg inn nettverksnøkkel. Denne finn du enten på baksida av 3G-modemet eller på
innsida av lokket til 3G-modemet.
Nettside: www.enivest.no
Telefon: 57 00 91 00
E-post: [email protected]
6. Opne nettleseren, du får no spørsmål om å legge inn PIN-kode. PIN-koden finn du i
velkomstbrevet som fulgte med routeren. Dersom du ikkje får opp denne sida kan du
skrive http://192.168.1.1 i adressefeltet til nettlesaren din.
7. Når du har lagt inn riktig PIN-kode får du opp administrasjonssida til 3G-modemet.
Nettside: www.enivest.no
Telefon: 57 00 91 00
E-post: [email protected]
8. Du kan her logge inn og gjere endringar på det trådlause nettverket, du kan sende
SMS, sjå på forbruket ditt og gjere endringar på tilkoblinga mot internett. Du kan og
endre språket til for eksempel Norsk.
Innlogging:
Brukarnavn: admin
Passord: admin
Du kan og velje å gå rett på internett ved å skrive inn ei adresse i adressefeltet.
9. Dersom du ynskjer å logge inn i administrasjonsprogrammet på nytt, skriv inn
følgande adresse i adressefeltet: http://192.168.1.1
10. Korleis slå av dataoppkoplingen, det er to muligheter for å gjere dette:
a. Slå av 3G-modemet ved å holde inne “power” knappen som er på sida av 3Gmodemet. Dataoppkoplinga blir no slått av til du slår på igjen 3G-modemet.
b. Logg inn i administrasjonsprogrammet, http://192.168.1.1. Velg menyen
“Innstillinger”. Velg “manuell” i dropdownmenyen “Tilkoblingsmodus”.
Nettside: www.enivest.no
Telefon: 57 00 91 00
E-post: [email protected]
Velg menyen “Tilkobling”
Du kan her slå av datatilkoplinga ved å trykke på knappen “Frakoblet”.
For å slå på igjen datatilkoplinga må du trykke på knappen “Tilkoblet”.
Nettside: www.enivest.no
Telefon: 57 00 91 00
E-post: [email protected]
Gratulerer!
Du har no konfigurert ferdig Enivest Mobilt Breiband og har no tilgang til internett via mobilt
breiband.
Enivest ynskjer deg lukke til med Enivest Mobilt Breiband.
Nettside: www.enivest.no
Telefon: 57 00 91 00
E-post: [email protected]