הצעת תשובה למשימה 4

Transcription

הצעת תשובה למשימה 4
‫מדינת ישראל‬
‫משרד החינוך‬
‫משימות והצעת תשובות‬
‫קיץ תשע"ד‬
‫מתמטיקה‬
‫‪ 5‬יחידות לימוד — שאלון ראשון‬
‫‪/‬המשך מעבר לדף‪/‬‬
‫שים לב! הסבר את כל פעולותיך‪ ,‬כולל חישובים‪ ,‬בפירוט ובצורה ברורה‪.‬‬
‫חוסר פירוט עלול לגרום לפגיעה בציון או לפסילת הבחינה‪.‬‬
‫(‪ -40‬נקודות)‬
‫פרק ראשון — אלגברה והסתברות ‪2 -‬‬
‫מתמטיקה‪ ,‬תשע"ד‪ ,‬משימות‪ 5 ,‬יח"ל‪ ,‬שאלון ראשון‬
‫ענה על שתיים מהשאלות ‪( 3-1‬לכל שאלה — ‪ 20‬נקודות)‪.‬‬
‫תנועה‬
‫בעיות‬
‫שים לב! אם תענה על יותר משתי שאלות‪ ,‬ייבדקו רק שתי התשובות הראשונות שבמחברתך‪.‬‬
‫משימה ‪1‬‬
‫‪.1‬‬
‫משאית יצאה מתחנה ‪ A‬ונסעה במהירות קבועה לכיוון תחנה ‪. B‬‬
‫‪ 2‬שעות אחרי היציאה הגיעה המשאית לתחנה ‪ , C‬הנמצאת בין ‪ A‬ל־ ‪, B‬‬
‫‪1‬‬
‫ואז הקטינה המשאית את מהירותה ל־ ‪ 3‬ממהירותה הקודמת‪.‬‬
‫המשאית הגיעה לתחנה ‪ 40 , B‬דקות אחרי השעה שבה הייתה מגיעה‬
‫אילו לא הקטינה את מהירותה‪.‬‬
‫למחרת יצאה המשאית מתחנה ‪ A‬באותה מהירות קבועה‪ ,‬וכשהגיעה למרחק של ‪ 14‬ק"מ‬
‫‪1‬‬
‫אחרי התחנה ‪ , C‬הקטינה את מהירותה ל־ ‪ 3‬ממהירותה הקודמת‪.‬‬
‫הפעם הגיעה המשאית לתחנה ‪ 20 , B‬דקות אחרי השעה שבה הייתה מגיעה‬
‫אילו לא הקטינה את מהירותה‪.‬‬
‫א‪.‬‬
‫אילו המשאית לא הקטינה את מהירותה‪ ,‬כמה שעות הייתה נמשכת‬
‫הנסיעה שלה מ־ ‪ A‬ל־ ‪? B‬‬
‫ב‪.‬‬
‫מצא את המהירות שהייתה למשאית לפני שהקטינה את מהירותה‪.‬‬
‫הצעת תשובה למשימה ‪1‬‬
‫‪1 , - 5 , 9 , - 13 , 17 , - 21 , ...‬‬
‫‪ .2‬נתונה הסדרה‪:‬‬
‫נסמן‪ — v :‬מהירות המשאית מ־ ‪ A‬עד ‪ B‬בלי להקטין מהירות‬
‫הערכים המוחלטים של איברי הסדרה מהווים סדרה חשבונית‪.‬‬
‫‪ — t‬זמן הנסיעה של המשאית מ־ ‪ A‬ל־ ‪ B‬בלי להקטין מהירות‬
‫האיברים במקומות הזוגיים בסדרה הם שליליים‪.‬‬
‫א‪.‬נתון כי הסכום של ‪ 2n - 1‬האיברים הראשונים בסדרה הנתונה הוא ‪. 101‬‬
‫דרך‬
‫זמן‬
‫מהירות‬
‫הנתונה‪.‬‬
‫(קמ"ש) העומדים במקומות‬
‫מצא את הסכום של ‪ n‬האיברים הראשונים‬
‫האי־זוגיים בסדרה(ק"מ)‬
‫(שעות)‬
‫מ־ ‪ A‬עד ‪B‬‬
‫בלי להקטין מהירות‬
‫‪v‬‬
‫‪/‬המשך בעמוד ‪/3‬‬
‫‪tv‬‬
‫‪t‬‬
‫יום אחד‬
‫מ־ ‪ A‬עד ‪C‬‬
‫‪v‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2v‬‬
‫מ־ ‪ C‬עד ‪B‬‬
‫‪v‬‬
‫‪3‬‬
‫‪40‬‬
‫‪4‬‬
‫‪t - 2 + 60 = t - 3‬‬
‫‪4 v‬‬
‫‪(t - 3 ) 3‬‬
‫הדרך מ־ ‪ A‬עד ‪ B‬ביום אחד מקיימת‪:‬‬
‫‪4 v‬‬
‫‪tv = 2v + (t - 3 ) 3‬‬
‫‪0‬‬
‫‪7‬‬
‫‪ 3‬שעות = ‪t‬‬
‫‪/‬המשך בעמוד ‪/3‬‬
‫מתמטיקה‪ ,‬תשע"ד‪ ,‬משימות‪ 5 ,‬יח"ל‪ ,‬שאלון ראשון‬
‫‪-3‬‬‫המשך תשובה למשימה ‪.1‬‬
‫ב‪.‬‬
‫מהירות‬
‫(קמ"ש)‬
‫למחרת‬
‫דרך‬
‫(ק"מ)‬
‫זמן‬
‫(שעות)‬
‫מ־ ‪ A‬עד ‪ 14‬ק"מ אחרי ‪C‬‬
‫‪v‬‬
‫‪14‬‬
‫‪2+ v‬‬
‫‪14‬‬
‫‪(2 + v ) v‬‬
‫מ־ ‪ 14‬ק"מ אחרי ‪ C‬עד ‪B‬‬
‫‪v‬‬
‫‪3‬‬
‫‪14‬‬
‫‪20‬‬
‫‪t - 2 - v + 60‬‬
‫‪14 5 v‬‬
‫‪(t - v - 3 ) 3‬‬
‫למחרת הדרך מ־ ‪ A‬עד ‪ B‬מקיימת‪:‬‬
‫‪14‬‬
‫‪14 5 v‬‬
‫‪tv = (2 + v ) v + (t - v - 3 ) 3‬‬
‫‪0‬‬
‫‪7‬‬
‫נציב ‪ t = 3‬ונצמצם ב־ ‪ , v‬ונקבל‪:‬‬
‫‪7‬‬
‫‪14‬‬
‫‪7 14 5 1‬‬
‫‪3 = 2 + v + ( 3 - v - 3) 3‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 84‬קמ"ש = ‪v‬‬
‫‪/‬המשך בעמוד ‪/4‬‬
‫אילו לא הקטינה את מהירותה‪.‬‬
‫א‪.‬‬
‫אילו המשאית לא הקטינה את מהירותה‪ ,‬כמה שעות הייתה נמשכת‬
‫‪-4‬‬‫הנסיעה שלה מ־ ‪ A‬ל־ ‪? B‬‬
‫ב‪.‬‬
‫מהירותה‪.‬‬
‫מצא את המהירות שהייתה למשאית לפני שהקטינה את‬
‫חשבונית‬
‫סדרה‬
‫מתמטיקה‪ ,‬תשע"ד‪ ,‬משימות‪ 5 ,‬יח"ל‪ ,‬שאלון ראשון‬
‫משימה ‪2‬‬
‫‪.2‬‬
‫נתונה הסדרה‪:‬‬
‫‪1 , - 5 , 9 , - 13 , 17 , - 21 , ...‬‬
‫הערכים המוחלטים של איברי הסדרה מהווים סדרה חשבונית‪.‬‬
‫האיברים במקומות הזוגיים בסדרה הם שליליים‪.‬‬
‫נתון כי הסכום של ‪ 2n - 1‬האיברים הראשונים בסדרה הנתונה הוא ‪. 101‬‬
‫מצא את הסכום של ‪ n‬האיברים הראשונים העומדים במקומות האי־זוגיים בסדרה הנתונה‪.‬‬
‫‪/‬המשך בעמוד ‪/3‬‬
‫הצעת תשובה למשימה ‪2‬‬
‫האיברים במקומות האי־זוגיים מהווים סדרה חשבונית שהפרשה ‪, 8‬‬
‫לכן סכום ‪ n‬האיברים הראשונים במקומות האי־זוגיים‪:‬‬
‫האיברים במקומות הזוגיים מהווים סדרה חשבונית שהפרשה ‪, - 8‬‬
‫לכן סכום ‪ n - 1‬האיברים הראשונים במקומות הזוגיים‪:‬‬
‫‪n‬‬
‫)‪ = 2 (2 $1 + 8 (n - 1)) = n (4n - 3‬אי־זוגי‪S‬‬
‫‪0‬‬
‫‪n -1‬‬
‫)‪ = 2 (- 2 $ 5 - 8 (n - 2)) = (n - 1) (3 - 4n‬זוגי‪S‬‬
‫‪0‬‬
‫סכום ‪ 2n - 1‬האיברים הראשונים בסדרה הנתונה‪:‬‬
‫לפי הנתון‪:‬‬
‫‪ = 4n - 3‬זוגי ‪ + S‬אי־זוגי‪S‬‬
‫‪S2n - 1 = 101‬‬
‫‪0‬‬
‫‪101 = 4n - 3‬‬
‫‪0‬‬
‫מספר האיברים‬
‫במקומות האי־זוגיים‪:‬‬
‫סכום ‪ 26‬האיברים הראשונים‬
‫במקומות האי־זוגיים‪:‬‬
‫‪n = 26‬‬
‫)‪ = n (4n - 3) = 26 (4 $ 26 - 3‬אי־זוגי‪S‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ = 2626‬אי־זוגי‪S‬‬
‫‪/‬המשך בעמוד ‪/5‬‬
‫מתמטיקה‪ ,‬תשע"ד‪ ,‬משימות‪ 5 ,‬יח"ל‪ ,‬שאלון ראשון‬
‫‪-5-‬‬
‫הסתברות‬
‫משימות‪ ,‬מס' ‪316 ,035806‬‬
‫מתמטיקה‪ ,‬קיץ תשע"ד‪,‬‬
‫משימה ‪3‬‬
‫‪ +‬נספח‬
‫‪-3‬‬‫‪.3‬‬
‫עורכים את הניסוי שלפניך‪.‬‬
‫בכד יש ‪ 10‬כדורים‪ 6 :‬כדורים אדומים ו־ ‪ 4‬כדורים שחורים‪.‬‬
‫מוציאים באקראי כדור מהכד‪:‬‬
‫אם הכדור הוא אדום‪ ,‬משאירים אותו בחוץ ומוסיפים לכד ‪ x‬כדורים אדומים‪,‬‬
‫ואם הכדור הוא שחור‪ ,‬מחזירים אותו לכד‪.‬‬
‫לאחר מכן מוציאים באקראי כדור נוסף מהכד‪.‬‬
‫ההסתברות שלשני הכדורים שמוציאים יהיה אותו הצבע היא ‪. 0.56‬‬
‫א‪.‬‬
‫חשב את ‪. x‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ידוע שלפחות אחד מהכדורים שהוצאו היה אדום‪.‬‬
‫מהי ההסתברות שבהוצאה השנייה הכדור שהוּצא היה שחור?‬
‫ג‪.‬‬
‫חוזרים ‪ n‬פעמים על הניסוי שתואר בפתיח‪.‬‬
‫מהי ההסתברות להוציא שני כדורים אדומים בניסוי אחד בדיוק? (הבע באמצעות ‪). n‬‬
‫הצעת תשובה למשימה ‪3‬‬
‫א‪.‬‬
‫ההסתברות להוציא כדור שחור מהכד‪:‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪10 = 5‬‬
‫ההסתברות להוציא כדור אדום מהכד‪:‬‬
‫‪6‬‬
‫‪3‬‬
‫‪10 = 5‬‬
‫מכאן נקבל את העץ‪:‬‬
‫אדוםבעמוד ‪/4‬‬
‫‪/‬המשך‬
‫שחור ‪2‬‬
‫‪5‬‬
‫שחור‬
‫ההסתברות שלשני הכדורים‬
‫יהיה אותו צבע היא‪:‬‬
‫‪2‬‬
‫‪5‬‬
‫‪3‬‬
‫‪5‬‬
‫‪3‬‬
‫‪5‬‬
‫שחור‬
‫אדום‬
‫‪4‬‬
‫‪9+x‬‬
‫‪5+ x‬‬
‫‪9+x‬‬
‫אדום‬
‫‪ o‬שחור‪ ,‬שחור ‪ m + P e‬אדום‪ ,‬אדום ‪P c‬‬
‫‪0‬‬
‫על פי העץ נקבל‪:‬‬
‫‪3 5+ x 2 2‬‬
‫‪0.56 = 5 $ 9 + x + 5 $ 5‬‬
‫‪0‬‬
‫‪x=3‬‬
‫‪/‬המשך בעמוד ‪/6‬‬
‫מתמטיקה‪ ,‬תשע"ד‪ ,‬משימות‪ 5 ,‬יח"ל‪ ,‬שאלון ראשון‬
‫‪-6‬‬‫המשך תשובה למשימה ‪.3‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ההסתברות שלפחות אחד מהכדורים‬
‫הוא אדום היא‪:‬‬
‫‪ m‬שחור‪ ,‬שחור ‪ m = 1 - P c‬לפחות אחד ‪P c‬‬
‫אדום‬
‫‪0‬‬
‫‪2 2‬‬
‫‪ m = 1 - 5 $ 5‬לפחות אחד ‪P c‬‬
‫על פי העץ נקבל‪:‬‬
‫אדום‬
‫‪0‬‬
‫‪ m = 0.84‬לפחות אחד ‪P c‬‬
‫אדום‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪$9+x‬‬
‫‪5‬‬
‫‪= 0.84‬‬
‫‪ p‬לפחות אחד ‪ +‬כדור שני ‪P f‬‬
‫שחור‬
‫אדום‬
‫‪o‬לפחות אחד ‪P e‬‬
‫אדום‬
‫ג‪.‬‬
‫= ‪o‬לפחות אחד‬
‫אדום‬
‫‪/‬‬
‫כדור שני ‪P e‬‬
‫שחור‬
‫‪0‬‬
‫נציב ‪ , x = 3‬ונקבל‪:‬‬
‫‪o = 5 = 0.238‬לפחות‬
‫אדוםאחד ‪/‬‬
‫‪21‬‬
‫ההסתברות להוציא ‪ 2‬כדורים אדומים בניסוי אחד על פי העץ‪:‬‬
‫‪3 5+ x 3 2‬‬
‫‪ 2 m = 5 $ 9 + x = 5 $ 3 = 0.4‬אדומים ‪P c‬‬
‫ההסתברות להצלחה אחת מבין ‪ n‬פעמים היא‪:‬‬
‫כדור שני ‪P e‬‬
‫שחור‬
‫!‪n‬‬
‫‪Pn (1) = (n - 1) ! # 0.4 # 0.6 n - 1‬‬
‫‪0‬‬
‫!‪n‬‬
‫‪ , (n - 1) ! = n‬לכן‪:‬‬
‫‪0.6 n 2‬‬
‫‪Pn (1) = n # 0.4 # 0.6 = 3 n # 0.6 n‬‬
‫‪/‬המשך בעמוד ‪/7‬‬
‫מתמטיקה‪ ,‬קיץ תשע"ד‪ ,‬משימות‪ ,‬מס' ‪316 ,035806‬‬
‫‪-4‬‬‫‪ +‬נספח‬
‫מתמטיקה‪ ,‬תשע"ד‪ ,‬משימות‪ 5 ,‬יח"ל‪ ,‬שאלון ראשון‬
‫‪-7‬‬‫פרק שני — גאומטריה וטריגונומטריה במישור (‪ 20‬נקודות)‬
‫גאומטריה במישור‬
‫ענה על אחת מהשאלות ‪. 5-4‬‬
‫שבמחברתך‪.‬‬
‫שים לב! אם תענה על יותר משאלה אחת‪ ,‬תיבדק רק התשובה הראשונה‬
‫משימה ‪4‬‬
‫‪.4‬‬
‫נתון משולש שווה־שוקיים ‪.) AB = AC ( ABC‬‬
‫‪A‬‬
‫הבסיס ‪ BC‬הוא קוטר של חצי מעגל‪.‬‬
‫חצי המעגל חותך את השוקיים ‪ AB‬ו־ ‪AC‬‬
‫בנקודות ‪ E‬ו־ ‪ D‬בהתאמה (ראה ציור)‪.‬‬
‫א‪.‬‬
‫הוכח כי המרובע ‪ BCDE‬הוא טרפז שווה־שוקיים‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫נתון‪ , DC = 3 AD :‬רדיוס המעגל הוא ‪. R‬‬
‫‪1‬‬
‫‪E‬‬
‫הוכח כי ‪. R = 2 DC‬‬
‫‪D‬‬
‫‪B‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪C‬‬
‫הצעת תשובה למשימה ‪4‬‬
‫במשולש ‪ ABC‬אורך הצלע ‪ BC‬הוא ‪ , a‬והזווית מולה היא ‪. a‬‬
‫‪BCDB =BBEC = 90 o AB 1‬‬
‫א‪.‬‬
‫נתון‪. AC = 3 :‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫זוויות היקפיות הנשענות על קוטר הן ישרות‬
‫באמצעות ‪ a‬ו־ ‪a‬‬
‫‪ABC‬‬
‫הבע את שטח המשולש‬
‫= ‪BDCB‬‬
‫‪BEBC‬‬
‫זוויות‪.‬הבסיס במשולש שווה־שוקיים שוות‬
‫נתון גם‪. a = 60o :‬‬
‫)‪BECB = 180 o - (90 o +BEBC) , BDBC = 180 o - (90 o +BDCB‬‬
‫מצא את הזוויות האחרות במשולש ‪. ABC‬‬
‫‪0‬‬
‫‪BECB =BDBC‬‬
‫‪ CB‬צלע משותפת‬
‫מכאן‪:‬‬
‫‪3CDB ,3BEC‬‬
‫‪/‬המשך בעמוד ‪/5‬‬
‫על פי ז‪.‬צ‪.‬ז‪.‬‬
‫‪0‬‬
‫‪I. DC = EB‬‬
‫‪0‬‬
‫‪BEDB =BDBC‬‬
‫זוויות היקפיות הנשענות על מיתרים שווים מאותו צד הן שוות‬
‫‪0‬‬
‫‪II. DE z CB‬‬
‫על פי ‪ I‬ו־ ‪: II‬‬
‫אם זוג זוויות מתחלפות שוות‪ ,‬הישרים מקבילים‬
‫‪ BCDE‬טרפז שווה־שוקיים‬
‫‪/‬המשך בעמוד ‪/8‬‬
‫מתמטיקה‪ ,‬תשע"ד‪ ,‬משימות‪ 5 ,‬יח"ל‪ ,‬שאלון ראשון‬
‫‪-8‬‬‫המשך תשובה למשימה ‪.4‬‬
‫ב‪.‬‬
‫‪BCDB = 90 o‬‬
‫מצאנו בסעיף א‪:‬‬
‫במשולש ישר־הזווית ‪CDB‬‬
‫לפי משפט פיתגורס מתקיים‪:‬‬
‫על פי הנתון ‪ AD = 3DC‬נקבל‪:‬‬
‫במשולש ישר־הזווית ‪ADB‬‬
‫לפי משפט פיתגורס מתקיים‪:‬‬
‫‪0‬‬
‫‪BD2 = (2R) 2 - DC2‬‬
‫‪I.‬‬
‫‪AC = AB = 4DC‬‬
‫‪BD2 = AB2 - AD2‬‬
‫‪0‬‬
‫‪II. BD2 = (4DC) 2 - (3DC) 2 = 7DC2‬‬
‫מ־ ‪ I‬ו־ ‪ II‬נקבל‪:‬‬
‫‪(2R) 2 - DC2 = 7DC2‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ , R 2 0‬לכן‪:‬‬
‫‪R = 2 DC‬‬
‫‪/‬המשך בעמוד ‪/9‬‬
‫ב‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫נתון‪ , DC = 3 AD :‬רדיוס המעגל הוא ‪. R‬‬
‫‪E‬‬
‫הוכח כי ‪. R = 2 DC‬‬
‫‪D‬‬
‫מתמטיקה‪ ,‬תשע"ד‪ ,‬משימות‪ 5 ,‬יח"ל‪ ,‬שאלון ראשון‬
‫‪-9-‬‬
‫‪C‬‬
‫‪B‬‬
‫טריגונומטריה‬
‫משימה ‪5‬‬
‫‪.5‬‬
‫במשולש ‪ ABC‬אורך הצלע ‪ BC‬הוא ‪ , a‬והזווית מולה היא ‪. a‬‬
‫‪1‬‬
‫‪AB‬‬
‫נתון‪. AC = 3 :‬‬
‫א‪.‬‬
‫הבע את שטח המשולש ‪ ABC‬באמצעות ‪ a‬ו־ ‪. a‬‬
‫ב‪.‬‬
‫נתון גם‪. a = 60o :‬‬
‫מצא את הזוויות האחרות במשולש ‪. ABC‬‬
‫הצעת תשובה למשימה ‪5‬‬
‫‪/‬המשך בעמוד ‪/5‬‬
‫‪1‬‬
‫‪S3ABC = 2 AC $ AB $ sin a‬‬
‫א‪.‬‬
‫‪0‬‬
‫לפי הנתון ‪ , AC = 3AB‬לכן‪:‬‬
‫לפי משפט הקוסינוסים‪:‬‬
‫‪3‬‬
‫‪I. S3ABC = 2 AB2 sin a‬‬
‫‪A‬‬
‫‪a‬‬
‫‪B‬‬
‫‪a‬‬
‫‪C‬‬
‫‪a2 = AB2 + AC2 - 2AB $ AC $ cos a‬‬
‫‪0‬‬
‫נציב ‪ , AC = 3AB‬ונקבל‪:‬‬
‫‪a2 = AB2 + (3AB) 2 - 2AB $ (3AB) $ cos a‬‬
‫‪0‬‬
‫‪a2‬‬
‫‪II. AB2 = 10 - 6 cos a‬‬
‫מ־ ‪ I‬ו־ ‪ II‬נקבל‪:‬‬
‫‪3a2 sin a‬‬
‫‪S3ABC = 20 - 12 cos a‬‬
‫‪/‬המשך בעמוד ‪/10‬‬
‫מתמטיקה‪ ,‬תשע"ד‪ ,‬משימות‪ 5 ,‬יח"ל‪ ,‬שאלון ראשון‬
‫ ‪- 10‬‬‫המשך תשובה למשימה ‪.5‬‬
‫ב‪.‬‬
‫‪a‬‬
‫‪10 - 6 cos a‬‬
‫בסעיף א קיבלנו‪:‬‬
‫= ‪AB‬‬
‫‪0‬‬
‫‪a‬‬
‫‪7‬‬
‫נציב ‪ a = 60o‬ונקבל‪:‬‬
‫‪AB‬‬
‫‪BC‬‬
‫‪sin BACB = sin a‬‬
‫לפי משפט הסינוסים נקבל‪:‬‬
‫נציב ‪, a = 60o , BC = a‬‬
‫‪a‬‬
‫‪7‬‬
‫= ‪ , AB‬ונקבל‪:‬‬
‫= ‪AB‬‬
‫‪0‬‬
‫‪a‬‬
‫‪$ sin 60 o‬‬
‫‪sin 60 o‬‬
‫‪7‬‬
‫= ‪sin BACB‬‬
‫=‬
‫‪a‬‬
‫‪7‬‬
‫‪ BACB ! 180o - 19.1o‬כי ‪, a = 60o‬‬
‫לכן‪:‬‬
‫‪0‬‬
‫‪BACB = 19.1 o‬‬
‫‪B ABC = 180 o - (60 o + 19.1o) = 100.9 o‬‬
‫‪/‬המשך בעמוד ‪/11‬‬
‫של פונקציות שורש‪ ,‬של פונקציות רציונליות‬
‫ושל פונקציות טריגונומטריות (‪ 40‬נקודות)‬
‫‪- 11 -‬‬
‫מתמטיקה‪ ,‬תשע"ד‪ ,‬משימות‪ 5 ,‬יח"ל‪ ,‬שאלון ראשון‬
‫ענה על שתיים מהשאלות ‪( 8-6‬לכל שאלה — ‪20‬‬
‫נקודות)‪.‬ואינטגרלי של פונקציות טריגונומטריות‬
‫דיפרנציאלי‬
‫חשבון‬
‫שים לב! אם תענה על יותר משתי שאלות‪ ,‬ייבדקו רק שתי התשובות הראשונות שבמחברתך‪.‬‬
‫משימה ‪6‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪x‬‬
‫נתונה הפונקציה )‪ , f (x) = 2x + 8 cos2 ( 2 ) - sin (2x‬בתחום ‪. 0# x #r‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫(‪)1‬‬
‫הראה כי ‪. f '(x) = 4 sin2 x - 4 sin x‬‬
‫(‪)2‬‬
‫בתחום הנתון‪ ,‬מצא את נקודות הקיצון המוחלט של פונקציית הנגזרת )‪. f '(x‬‬
‫(‪)1‬‬
‫בתחום הנתון‪ ,‬סרטט סקיצה של פונקציית הנגזרת )‪. f '(x‬‬
‫(‪)2‬‬
‫נתונה המשוואה ‪. 0# x #r , sin2 x - sin x = k‬‬
‫מצא עבור אילו ערכים של ‪ k‬יש פתרון למשוואה‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫בתחום הנתון‪ ,‬מצא את השטח המוגבל על ידי הגרף של פונקציית הנגזרת )‪, f '(x‬‬
‫‪r‬‬
‫על ידי ציר ה־ ‪ , y‬על ידי הישר המשיק לגרף של פונקציית הנגזרת בנקודה שבה ‪x = 6‬‬
‫ועל ידי הישר ‪. x = r‬‬
‫הצעת תשובה למשימה ‪6‬‬
‫א‪.‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x 1‬‬
‫)‪f'(x) = 2 + 16 cos 2 $ (- sin 2 ) $ 2 - 2 cos (2x‬‬
‫(‪ )1‬הנגזרת של )‪ f(x‬היא‪:‬‬
‫‪/‬המשך בעמוד ‪/6‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫נשתמש בזהויות ‪sin x = 2 sin 2 cos 2‬‬
‫‪0‬‬
‫)‪f'(x) = 2 - 4 sin x - 2 (cos2 x - sin2 x‬‬
‫‪ , cos (2x) = cos2 x - sin2 x‬ונקבל‪:‬‬
‫‪0‬‬
‫נציב ‪ , cos2 x = 1 - sin2 x‬ונקבל‪:‬‬
‫(‪ )2‬הנגזרת של )‪ f'(x‬היא‪:‬‬
‫‪f'(x) = - 4 sin x + 4 sin2 x‬‬
‫)‪f''(x) = - 4 cos x + 8 sin x cos x = 4 cos x (2 sin x - 1‬‬
‫‪f''(x) = 0‬‬
‫בנקודות הקיצון של )‪ f'(x‬צריך להתקיים‪:‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2 sin x - 1 = 0‬‬
‫‪,‬‬
‫‪4 cos x = 0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪r‬‬
‫‪5r‬‬
‫‪x= 6 , x= 6‬‬
‫בתחום ‪: 0# x #r‬‬
‫מכאן‪:‬‬
‫‪0‬‬
‫‪5r‬‬
‫‪6‬‬
‫‪r‬‬
‫‪0‬‬
‫‪-1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪r‬‬
‫‪x= 2‬‬
‫‪r‬‬
‫‪2‬‬
‫‪r‬‬
‫‪6‬‬
‫‪0‬‬
‫‪x‬‬
‫‪0‬‬
‫‪-1‬‬
‫‪0‬‬
‫)‪f'(x‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪0‬‬
‫ל־ )‪ f'(x‬מינימום מוחלט בנקודות‪:‬‬
‫מקסימום מוחלט בנקודות‪:‬‬
‫‪5r‬‬
‫‪b 6 , - 1l‬‬
‫‪r‬‬
‫‪a 6 , - 1k‬‬
‫‪r‬‬
‫‪^0 , 0h a 2 , 0k ^r , 0h‬‬
‫‪/‬המשך בעמוד ‪/12‬‬
‫מתמטיקה‪ ,‬תשע"ד‪ ,‬משימות‪ 5 ,‬יח"ל‪ ,‬שאלון ראשון‬
‫ ‪- 12‬‬‫המשך תשובה למשימה ‪.6‬‬
‫ב‪.‬‬
‫(‪)1‬‬
‫‪y‬‬
‫)‪f '(x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪r‬‬
‫‪5r‬‬
‫‪6‬‬
‫‪r‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬
‫‪r‬‬
‫‪6‬‬
‫‪-1‬‬
‫‪f'(x) = 4 sin2 x - 4 sin x‬‬
‫(‪)2‬‬
‫‪0‬‬
‫‪f'(x) = 4k‬‬
‫יש פתרון כאשר הישר ‪ y = 4k‬חותך את‬
‫הגרף של )‪ , f'(x‬ולפי הגרף של )‪f'(x‬‬
‫זה מתקיים עבור‪:‬‬
‫‪- 1 # 4k # 0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪- 4 #k#0‬‬
‫ג‪.‬‬
‫השטח המבוקש הוא השטח המקווקו בציור‪:‬‬
‫‪y‬‬
‫)‪f '(x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪r‬‬
‫‪5r‬‬
‫‪6‬‬
‫‪r‬‬
‫‪2‬‬
‫‪r‬‬
‫‪6‬‬
‫‪0‬‬
‫‪-1‬‬
‫‪0‬‬
‫השטח המבוקש הוא אינטגרל של הפרש‬
‫הפונקציות )‪ f'(x‬ו־ ‪ , y = - 1‬לכן‪:‬‬
‫‪r‬‬
‫)‪# [f'(x) + 1] dx = [f (x) + x] 0 = f (r) + r - f (0‬‬
‫‪r‬‬
‫‪0‬‬
‫=‪S‬‬
‫‪S = 2r + r - 8 = 3r - 8‬‬
‫‪/‬המשך בעמוד ‪/13‬‬
‫מתמטיקה‪ ,‬תשע"ד‪ ,‬משימות‪ 5 ,‬יח"ל‪ ,‬שאלון ראשון‬
‫‪- 13 -‬‬
‫פונקציות מנה‬
‫שורש ושל‬
‫פונקציות‬
‫דיפרנציאלי‬
‫‪316 ,035806‬‬
‫משימות‪ ,‬מס'‬
‫של קיץ תשע"ד‪,‬‬
‫מתמטיקה‪,‬‬
‫חשבון ‪- 6 -‬‬
‫‪ +‬נספח‬
‫‪.7‬‬
‫‪x‬‬
‫נתונה הפונקציה‬
‫‪x2 - 15‬‬
‫משימה ‪7‬‬
‫= )‪. f (x‬‬
‫(‪ )1‬מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה )‪. f(x‬‬
‫א‪.‬‬
‫(‪ )2‬מצא את האסימפטוטות המקבילות לצירים של הפונקציה )‪. f(x‬‬
‫(‪ )3‬מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה )‪( f(x‬אם יש כאלה)‪.‬‬
‫(‪ )4‬סרטט סקיצה של גרף הפונקציה )‪. f(x‬‬
‫‪x2 - 15‬‬
‫נתונה הפונקציה‬
‫‪x‬‬
‫ב‪.‬‬
‫= )‪. g (x‬‬
‫לפניך חמישה גרפים ‪. V-I‬‬
‫‪y‬‬
‫‪y‬‬
‫‪x‬‬
‫‪y‬‬
‫‪x‬‬
‫‪III‬‬
‫‪x‬‬
‫‪I‬‬
‫‪II‬‬
‫‪y‬‬
‫‪x‬‬
‫‪y‬‬
‫‪x‬‬
‫‪V‬‬
‫‪IV‬‬
‫איזה גרף מתאר את הפונקציה )‪ ? g(x‬נמק‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫)‪f' (x‬‬
‫עבור אילו ערכי ‪ x‬מתקיים האי־שוויון ‪ ? g' (x) 1 0‬נמק‪.‬‬
‫‪/‬המשך בעמוד ‪/7‬‬
‫הצעת תשובה למשימה ‪7‬‬
‫א‪.‬‬
‫(‪ )1‬צריך להתקיים‪:‬‬
‫‪x2 - 15 2 0‬‬
‫‪0‬‬
‫תחום ההגדרה של )‪: f(x‬‬
‫(‪ )2‬אסימפטוטות אנכיות של )‪: f(x‬‬
‫אסימפטוטות אופקיות של )‪: f(x‬‬
‫‪x 1- 15 , x 2 15‬‬
‫‪x = - 15 , x = 15‬‬
‫‪y =- 1 , y =1‬‬
‫‪/‬המשך בעמוד ‪/14‬‬
‫‪- 14 -‬‬
‫המשך תשובה למשימה ‪.7‬‬
‫(‪)3‬‬
‫מתמטיקה‪ ,‬תשע"ד‪ ,‬משימות‪ 5 ,‬יח"ל‪ ,‬שאלון ראשון‬
‫‪2x‬‬
‫‪15‬‬
‫‪2 x2 - 15‬‬
‫‪=- 2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪x - 15‬‬
‫‪(x - 15) x2 - 15‬‬
‫‪x2 - 15 - x $‬‬
‫בתחום ההגדרה של )‪ f(x‬מתקיים ‪, x2 - 15 2 0‬‬
‫לכן בתחום ההגדרה של )‪: f(x‬‬
‫= )‪f'(x‬‬
‫‪f'(x) 1 0‬‬
‫‪0‬‬
‫)‪ f(x‬יורדת בתחום ההגדרה‬
‫(‪)4‬‬
‫‪y‬‬
‫)‪f(x‬‬
‫‪x‬‬
‫ב‪ .‬עבור )‪ g(x‬צריך להתקיים‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫‪-1‬‬
‫‪15‬‬
‫‪- 15‬‬
‫‪x2 - 15 $ 0 , x ! 0‬‬
‫‪0‬‬
‫תחום ההגדרה של )‪: g(x‬‬
‫‪x # - 15 , x $ 15‬‬
‫‪0‬‬
‫גרפים ‪ IV , I‬ו־ ‪ V‬לא מתאימים‬
‫)‪ g(x‬היא פונקציה הפכית ל־ )‪f(x‬‬
‫‪0‬‬
‫בתחום שבו )‪ f(x‬יורדת‪ g(x) ,‬עולה‬
‫‪0‬‬
‫)‪ g(x‬עולה בתחומי ההגדרה שלה‬
‫‪0‬‬
‫גרף ‪ II‬הוא הנכון‬
‫)‪ f(x‬יורדת בתחום‪x 1- 15 , x 2 15 :‬‬
‫ג‪.‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ f'(x) 1 0‬בתחום‪x 1- 15 , x 2 15 :‬‬
‫)‪ g(x‬עולה בתחום‪x 1- 15 , x 2 15 :‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ g'(x)2 0‬בתחום‪x 1- 15 , x 2 15 :‬‬
‫מכאן‪:‬‬
‫)‪f '(x‬‬
‫‪10‬‬
‫)‪g'(x‬‬
‫עבור‪x 1- 15 , x 2 15 :‬‬
‫‪/‬המשך בעמוד ‪/15‬‬
‫‪- 15 -‬‬
‫בעיות מינימום ‪ /‬מקסימום‬
‫‪-7‬‬‫‪.8‬‬
‫מתמטיקה‪ ,‬תשע"ד‪ ,‬משימות‪ 5 ,‬יח"ל‪ ,‬שאלון ראשון‬
‫מתמטיקה‪ ,‬קיץ תשע"ד‪ ,‬משימות‪ ,‬מס' ‪316 ,035806‬‬
‫‪ +‬נספח‬
‫משימה ‪8‬‬
‫נתונה הפרבולה ‪. y = x2 - 12‬‬
‫נקודה ‪ B‬נמצאת על הפרבולה ברביע הרביעי‪.‬‬
‫נקודה ‪ C‬נמצאת על ציר ה־ ‪ x‬כך ש־ ‪ — O , BC = BO‬ראשית הצירים‪.‬‬
‫(נקודה ‪ C‬שונה מנקודה ‪). O‬‬
‫מצא את השטח המוגבל על ידי הפרבולה‪ ,‬על ידי ציר ה־ ‪ y‬ועל ידי הקטע ‪, BO‬‬
‫כאשר השטח של המשולש ‪ BCO‬הוא מקסימלי‪.‬‬
‫הצעת תשובה למשימה ‪8‬‬
‫‪y‬‬
‫‪x‬‬
‫‪C‬‬
‫‪x‬‬
‫‪O‬‬
‫‪B‬‬
‫נקודה ‪ B‬על הפרבולה‬
‫בהצלחה!‬
‫‪( y = x2 - 12‬ראה ציור)‪,‬‬
‫לכן שיעורי הנקודה ‪ B‬הם‪:‬‬
‫זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל‬
‫החינוך‪x2 - 12‬‬
‫אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד )‬
‫‪B (x ,‬‬
‫משולש ‪ BOC‬הוא שווה־שוקיים‪,‬‬
‫והנקודה ‪ B‬ברביע הרביעי‪ ,‬לכן‪:‬‬
‫בסיס המשולש הוא ‪ , OC = 2x‬גובה המשולש הוא‬
‫‪12 - x2‬‬
‫‪0‬‬
‫שטח המשולש ‪ BOC‬הוא‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫‪S (x) = 2 $ 2x $ (12 - x2) = 12x - x3‬‬
‫‪S'(x) = 12 - 3x2‬‬
‫‪ x !- 2‬כי ‪ B‬ברביע הרביעי‪ ,‬לכן‪:‬‬
‫‪x=2‬‬
‫&‬
‫‪S'(x) = 0‬‬
‫‪/‬המשך בעמוד ‪/16‬‬
‫‪- 16 -‬‬
‫מתמטיקה‪ ,‬תשע"ד‪ ,‬משימות‪ 5 ,‬יח"ל‪ ,‬שאלון ראשון‬
‫המשך תשובה למשימה ‪.8‬‬
‫‪S''(x) = - 6x‬‬
‫בדיקת מקסימום‪:‬‬
‫‪0‬‬
‫‪S''(2)1 0‬‬
‫שיעורי הנקודה ‪ B‬כאשר השטח מקסימלי‪:‬‬
‫)‪B (2 , - 8‬‬
‫השטח המבוקש הוא השטח המקווקו בציור‪:‬‬
‫‪y‬‬
‫‪x‬‬
‫‪C‬‬
‫‪2‬‬
‫‪B‬‬
‫‪O‬‬
‫‪-8‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2‬‬
‫‪# (x2 - 12) dx - 21 $ 2 $ 8 = - [ 2x 3 - 12x] 20 - 8‬‬
‫‪0‬‬
‫‪S =-‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪S = 13 3‬‬
‫זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל‬
‫אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך‬

Similar documents